Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Smitt. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 275-280 Sep. 25, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van de scheepen Rijnestijn de Amasone en Hogermeer anno 1720, visitering en goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Rijnestijn; Amasone; Hogermeer
European names: Zwaardecroon, Henric; Tempel; Riebock; Smitt, Abram; Beene, Hendrik; Delittel; Petten, Albert van; Bitter; Root, Claas
Place names: Batavia
file 1201, folio 281-284 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van het schip de Carthago, na visitatie swak bevonden en niet meer in staat voor de E. Comp. eenige dienst te konnen doen
Document type: Verklaring
Ship names: Carthago
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Backer; Smitt, Abram; Beene, Hendrik; Delittel; Root, Claas
Place names: Batavia
file 1201, folio 285-288 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van de fluyten Roosenburg en Breedenhoff, na visitatie seer swack bevonden en niet meer in staat van 't konnen verdraagen eenig last
Document type: Verklaring
Ship names: Roosenburg; Breedenhoff
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Smitt; Root, Claas; Beene, Hendrik; Delittel; Backer; Beek, Jan van