Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Stel, van de. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 673-674 Jul. 24, 1686 Resolution Date: Jul. 27, 1686
file 900, folios 339-341
Title: Eindadvies van Advokaat-fiskaal Gualter Zeeman over de zaak Jan de Haen.
Document type: Bericht
Ship names: Helder
European names: Zeeman; Gualter; Haen, Jan de; Crayesteyn, Gijsbert van; Stel, van de; Camphuys, Johannes
Place names: Cabo
file 1197, folio 425-425, 428 Resolution Date: Oct. 11, 1718
Title: Rekest van Petrus Denyssen en Pieter Wijbers, als gemachtigden van de Raad Extra-ordinair Adriaan van de Stel, om laatstgenoemdes zoon Symon van der Stel naar Nederland te mogen vertrekken.
Document type: Rekest
European names: Denyssen, Petrus; Wijbers, Pieter; Stel, Adriaan van de; Stel, Symon van der
Place names: Nederland