Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Verburg, Hendrik. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1200, folio 283-294 Jul. 9, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Bericht van onderkoopman Hendrik Verburg namens de residenten van Palembang over de overgave van het rijk door Sulthan Ratoe aan Pangeran de Pattij Mancaboemi
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Verburg, Hendrik
Asian names: Sulthan Ratoe; Pangeran de Pattij Mancaboemi; Sultan Anum
Place names: Palembang
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon; signed by: Hendrik Verburg;
file 1200, folio 297-306 Dec. 20, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Extract uyt diverse missives geschreven, aan haar Hoog Edelheden De Hooge Regeering tot Palembang door onderkoopman Hendrik Verburg over de overgave van het rijk door Sultan Ratoe aan Sultan Anum
Document type: Extract
European names: Verburg, Hendrik
Asian names: Kiay damang Reska Dinata; Sultan Anum; Pangeran Rathoe; Pangerang Djata Wierant; Pangeran Poetro; Kiay Maas Sinapattij Among Dinata; Kiay Maas Tommogong Carta Nagara; Kiay Maas Sina Pattij Nattapradio
Place names: Palembang
file 1201, folio 121-121 Jul. 26, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Verzoek van het schip Schoonouwen door de Hendrik Wolfraad koopman
Document type: Verzoek
Ship names: Schoonouwen
European names: Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit
Notes: adressed to: Hendrik Zwaardecroon;
file 1201, folio 125-125 Jul. 26, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Verklaring van den stuurman Christoffel Bal aan den Sr. Abdala van het schip Schoonouwen
Document type: Verklaring
Ship names: Schoonouwen
European names: Bal, Christoffel; Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit
file 1201, folio 129-132 Nov. 20, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract uyt een brieff geschreven door gen Gouverneur Daniel Bernard en Raad tot Nagapatnam aan haar Edelen aen Gouverneur Generaal ende de Raden van India tot Batavia
Document type: Extract
European names: Bernard, Daniel; Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit
Asian names: Abdulla
Place names: Nagapatnam; Batavia
file 1201, folio 143-146 Jul. 27, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Bericht van schip Schoonouwen over negotie met Arabische koopmannen
Document type: Bericht
Ship names: Schoonouwen
European names: Bal, Christoffel; Pappelaar, Philip; Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit