Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Vuijst, Petrus. We found 20 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 229-230 Nov. 4, 1718 Resolution Date: Nov. 13, 1718
file 944, folios 584-589
Title: Brief van Petrus Vuijst inzake het conflict met Coenraad Fredrik Hofman.
Document type: Brief
European names: Hofman, Coenraad Fredrik; Vuijst, Petrus
file 1199, folio 145-148 Apr. 16, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Extract sententie betreffende de boedel van Daniel Jonktijs wegens insolventie
Document type: Sententie
European names: Jonktijs, Daniel; Petrus Vuijst
Notes: written by: Willlem van Doornburg; adressed to: Joan Egberti en Willem van Echten;
file 1199, folio 219-222 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie Pro Fisco betreffende Qualter Schutten contra advocaat Petrus Vuijst en Jan Jacobs van Amsterdam
Document type: Sententie
European names: Jacobsz, Jan; Vuijst, Petrus; Schutten, Qualter
Place names: Amsterdam; Jambij; Avenhoorn
file 1199, folio 231-234 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie Pro fisco betreffende Qualter Schutten contra advocaat fiscaal Petrus Vuijst en inlands burger Abraham Abrahams vanwege zijn vaartuig
Document type: Sententie
European names: Abrahamsz, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Echten, van
Place names: Batavia; Macassar
file 1199, folio 235-238 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie betreffende Qualter Schutten contra sabandhar en licentmeester Arnoldus Abeleven Sabandhaer en Malijer Intje Rantam
Document type: Sententie
European names: Abeleven, Arnoldus; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
Asian names: Intje Rantam
Place names: Batavia
file 1199, folio 239-242 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie betreffende Qualter Schutten contra sabandhar en licentmeester Arnoldus Abeleven en Bajpo Joednig
Document type: Sententie
European names: Abeleven, Arnoldus; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham
Asian names: Bajpo Joednig
file 1199, folio 273-278 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Consideratien van wegens den Agtb: Raad van Justitie des Casteels Batavia aan Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
European names: Zwaardecroon, Henric; Tolling, Laurens; Vuijst, Petrus; Hofman, Coenraad Frederick; Noot, Pieter Gijsbert; Rhijn, Adam van; Abeleven, Johannes
Place names: Casteels Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 479-482 Apr. 29, 1720 Resolution Date: May. 10, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Petrus Vuijst contra Hendrik Gerritsz van Amsterdam matroos op de werf, straffe met brandmerking en ketting
Document type: Sententie
European names: Gerritsz, Hendrik; Witte van Schooten, Joan Francois de; Durven, Diderik; Van Echten; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus
Place names: Amsterdam
file 1199, folio 501-504 May. 14, 1720 Resolution Date: May. 14, 1720
Title: Sententie In cas van revisie pro fisco Gualter Schutten contra Coenraat Fredrik Hofman
Document type: Sententie
European names: Hofman, Coenraat Fredrik; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac
Place names: Batavia; India
file 1199, folio 523-526 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Jacob Torant en Barend Blockee
Document type: Sententie
European names: Torant, Jacob; Blockee, Barend; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Doornburg, Willem van; Lespierre, Petrus de; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Place names: India; Batavia
file 1199, folio 751-752, 755 Jun. 14, 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Extract resolutie betreffende Albert Verdonk en Barent Gerritszoon
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Zwaar de Croon, Henric; Verdonk, Albert; Gerritszoon, Barent; Vuijst, Petrus
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 867-869 Jun. 18, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Brief van Petrus Vuijst aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Brief
European names: Zwaar de Croon, Henric; Vuijst, Petrus
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 871-877 Jun. 17, 1720 Resolution Date: Jun. 18, 1720
Title: Interrogatie opgesteld bij Petrus Vuijst Advocaat Fiscaal van India
Document type: Interrogatie
European names: Vuijst, Petrus; Duivencoop, Hendrik
file 1200, folio 329-330 Jun. 14, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Extract van de generaal resolutien des casteels Batavia genomen in Rade van India over Albert Verdonk
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Vuijst, Petrus; Verdonk, Albert
Place names: Batavia; Bengalen
file 1200, folio 407-412 Jun. 8, 1720 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Sententie pro fisco rat off eyssr. Petrus Vuijst advocaat fiscaal contra Christiaan Carelson
Document type: Sententie
European names: Carelson, Christiaan; Vuijst, Petrus
file 1200, folio 793-796, 802 Aug. 27, 1720 Resolution Date: Aug. 27, 1720
file 948, folios 174-189
Title: Bericht voor de advocaat fiscaal Gerrit Raasveld
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Raasveld, Gerrit; Vuijst, Petrus
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 417-420 Aug. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Sententie van Gabriel Limmeluijk, gecondemneerd tot gevangenschap en terugzending naar het vaderland
Document type: Sententie
European names: Limmel, Gabriel; Echten; Massis; De Witte van Schooten; Vuijst, Petrus; Limmeluijk, Gabriel van;
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 575-576 Sep. 13, 1720 Title: Extract notulen raad van India om na verzoekschriften Chinees Te Oenko de advocaat fiscaal Petrus Vuijst onderzoek te laten doen
Document type: Notulen
European names: Vuijst, Petrus
Asian names: Te Oenko Chinees
file 1201, folio 601-602, 559-600 Oct. 8, 1720 Title: Bericht van Petrus Vuijst over de zaak van Boping (Te Ounko) aan de Gouverneur Generaal en Raad van India over de bijlagen
Document type: Bericht
European names: Huisman van Hamburg, Hendrik; Becker, Joris; Vuijst, Petrus
Asian names: Te Oenko; Boping
file 1201, folio 607-610, 612 Oct. 15, 1720 Resolution Date: Oct. 18, 1720
file 948, folios 336-347
Title: Brief van Petrus Vuijst aan Gouvenreur Henric Zwaar de Croon betreffende de bewijzen die verzameld zijn tegen Jacob Tonant
Document type: Brief
European names: Tonant, Jacob; Zwaar de Croon, Henric; Blocke, Barend; Vuijst, Petrus