Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Willem, Johannes. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 151-151, 154 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Rekest van Johannes Jonck om zijn zoontje Willem Christiaen Jonck naar het vaderland te mogen sturen.
Document type: Rekest
European names: Jonck, Johannes; Jonck, Willem Christiaen;
Place names: Vaderland; Mansurije; Nederlands India
file 1199, folio 583-589 May. 27, 1720 Resolution Date: May. 28, 1720
Title: Extract uijt de resolutien van de Heeren Scheepenen, nominatie van schepenen
Document type: Extract resolutie(s) Schepenen
European names: Haan, Mattheus de; Brevig, Adriaan Albert; Roos, Francois; Gallant, Zacherias; Decker, Abraham de; Blom, Dirck; Grousius, Hendrik; Wijbers, Pieter; Brugghen, Jacob Willem van der; Ableing, Jan Cornelis d'; Beijts, Willem; Domburg, Diderick van; Songen, Adriaen van; Timmer, Willem; Macane, Joan; Baten, Johannes van; Bieswangen, Jan Jacob; Tol, Jan; Velde, Willem Joris van de; Putten, Willem van; Groenewegen, Hendricus; Hamme, Cornelis van; Lamius, Evert; Lindeborn, Gerardus; Hink, Jacob; Cloot, Otto
Place names: Batavia; Jaccatra
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1201, folio 122-122 Apr. 3, 1719 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Notitie van presentie van M.D. Heudel en Johannes Willem op de Keijzerinne Elizabet
Document type: Notitie
Ship names: Keijzerinne Elizabet
European names: Heuvel, M.D; Willem, Johannes
file 1201, folio 124-124 Apr. 3, 1719 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Notitie van getuigen
Document type: Notitie
European names: Willem, Johannes, Heuvel, M.D
file 1201, folio 126-126 Apr. 3, 1719 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Notitie van getuigen van Laurentius Caralon Capelaan, Johannes Willem en M. D. Heuvel
Document type: Notitie
European names: Willem, Johannes, Heuvel, M.D; Caralon Capelaan, Laurentius