Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is Zwaardecroon, Hendrik. We found 16 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 53-58 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Rekest van Domingo Fransz de Jonge aan den Gouverneur Generaal Hendrik Zwaar de Croon betreffende familiezaken
Document type: Rekest
European names: Fransz de Jonge, Domingo; Fransz, Helena Catharina; Claasz, Maria; Jansz de Jonge, Jacob; Zwaardecroon, Hendrik; Franz, Domingo
file 1200, folio 243-246 Jul. 10, 1720 Resolution Date: Jul. 12, 1720
Title: Verklaring van de schepeen Bentvelt, Delfland en Purmerlust
Document type: Verklaring
Ship names: Delfland; Purmerlust; Bentvelt
European names: Zwaardecroon, Henric; Burger; Tempel, de; Root, Claas; Biene, Hendrik; Broeck, Philip van den
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 253-256 Resolution Date: Jul. 12, 1720
Title: Rekest van Hendrik Waernar voor het verkrijgen van de functie van gerechtsbode
Document type: Rekest
European names: Waernar, Hendrik; Zwaardecroon, Henric; Lispensier, Pieter
Place names: Persia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 283-294 Jul. 9, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Bericht van onderkoopman Hendrik Verburg namens de residenten van Palembang over de overgave van het rijk door Sulthan Ratoe aan Pangeran de Pattij Mancaboemi
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Verburg, Hendrik
Asian names: Sulthan Ratoe; Pangeran de Pattij Mancaboemi; Sultan Anum
Place names: Palembang
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon; signed by: Hendrik Verburg;
file 1200, folio 307-320 Jul. 5, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Rapport betreffende de verrigting van Petrus Vuyst op Bantam, contact met het hof van de sultan van Bantam
Document type: Rapport
Ship names: Sleuteldrager
European names: Vuyst, Petrus; Zwaardecroon, Henric; Buijk, Emond; Cool, Hendrik; Grand, Jan de
Asian names: Sultan van Bantam; Pangerang Tisnagara; Pangerang Proeba Nagara
Place names: Bantam; Speelwijk
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 851-854 Aug. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 30, 1720
file 948, folios 190-205
Title: Rekest van Hendrik Hagedoorn om hem uit dienst te ontslaan en stilstant van gagie te beginnen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Hagedoorn, Hendrik
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 7-8, 14 Sep. 1, 1720 Resolution Date: Sep. 1, 1720
Title: Verklaring van het schip Barnevelt na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Barnevelt
European names: Zwaardecroon, Henric; Boom, Stoffel; Delittel; Beene, Hendrik; Root, Claas
Place names: Batavia
file 1201, folio 15-18 Sep. 1, 1720 Resolution Date: Sep. 1, 1720
Title: Verklaring van het schip Stanvastigheyt na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Stanvastigheyt
European names: Zwaardecroon, Henric; Delittel; Schrik, L; Beene, Hendrik; Root, Claas
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 23-26 Sep. 3, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring van het schip Valkenisse na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Valkenisse
European names: Zwaardecroon, Henric; Beene, Hendrik; Schrik; Delittel; Root, Claas; Boom, Stoffel
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 27-30 Sep. 2, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring van het schip 't raadhuys van Enckhuysen na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Raadhuys
European names: Zwaardecroon, Henric; Schrik; Daalen; Root, Claas; Beene, Hendrik; Delittel, D; Bogaart, Arij
Place names: Enckhuyzen; Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 31-34 Sep. 2, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring rakende de bequaam huyt van het kruyt schip ten Horst
Document type: Verklaring
Ship names: ten Horst
European names: Zwaardecroon, Henric; Schrik, L; Bogaart, Arij; Root, Claas; Beene, Hendrik; Delittel, D
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 111-120 Apr. 21, 1720 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Bericht over reis met het schip Elizabeth en ontvangen van penningen van een Arabier, aankomst in Mocha
Document type: Bericht
Ship names: Elizabeth
European names: Zwaardecroon, Hendrik; Pantzen
Place names: Batavia; Mocha
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 275-280 Sep. 25, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van de scheepen Rijnestijn de Amasone en Hogermeer anno 1720, visitering en goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Rijnestijn; Amasone; Hogermeer
European names: Zwaardecroon, Henric; Tempel; Riebock; Smitt, Abram; Beene, Hendrik; Delittel; Petten, Albert van; Bitter; Root, Claas
Place names: Batavia
file 1201, folio 281-284 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van het schip de Carthago, na visitatie swak bevonden en niet meer in staat voor de E. Comp. eenige dienst te konnen doen
Document type: Verklaring
Ship names: Carthago
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Backer; Smitt, Abram; Beene, Hendrik; Delittel; Root, Claas
Place names: Batavia
file 1201, folio 285-288 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Verklaring van de fluyten Roosenburg en Breedenhoff, na visitatie seer swack bevonden en niet meer in staat van 't konnen verdraagen eenig last
Document type: Verklaring
Ship names: Roosenburg; Breedenhoff
European names: Zwaardecroon, Henric; Brouwer; Santen; Smitt; Root, Claas; Beene, Hendrik; Delittel; Backer; Beek, Jan van
file 1201, folio 753-762 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Request van Pan Piangko Chinees over zijn gijseling door Angilla Hendriks
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henrick; Hendriks, Angilla; Paulus, Cornelis; Andriesz, Jan
Asian names: Pan Piangko; Nio-Kooko