Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: European name is van Echten. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 231-234 Apr. 20, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Sententie Pro fisco betreffende Qualter Schutten contra advocaat fiscaal Petrus Vuijst en inlands burger Abraham Abrahams vanwege zijn vaartuig
Document type: Sententie
European names: Abrahamsz, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus; Egberti, Joan; Durven, Diderick; Schutter, Qualter; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Echten, van
Place names: Batavia; Macassar
file 1199, folio 479-482 Apr. 29, 1720 Resolution Date: May. 10, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Petrus Vuijst contra Hendrik Gerritsz van Amsterdam matroos op de werf, straffe met brandmerking en ketting
Document type: Sententie
European names: Gerritsz, Hendrik; Witte van Schooten, Joan Francois de; Durven, Diderik; Van Echten; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Noot, Pieter Gijsbert; Massis, Isaak; Alewijn, Abraham; Schutten, Qualter; Vuijst, Petrus
Place names: Amsterdam
file 1201, folio 67-70 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Extract van de generale resolutien des Casteels Batavia, over het schip Barneveld
Document type: Extract
Ship names: Barneveld
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henric; Egberti; van Echten; Massis; de Witte van Schooten; Tolling, Laurens; Dubbeldekop; Coning, Jan de; Geursen, Servaes
Place names: Batavia
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 71-74 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Extract van de generale resolutien des Casteels Batavia, over de reeckening van het schip Barneveld
Document type: Extract
Ship names: Barneveld
European names: Egberti; van Echten; Massis; de Witte van Schooten; Tolling, Laurens; Coning, Jan de; Dubbeldekop; Geursen, Servaes
Place names: Batavia
file 1201, folio 241-244 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Extract uyt de notulen van het gebesoigneerde en geresolveerde in Rade van India
Document type: Extract
European names: Egberti, Joan; Echten, Willem van; Witte van Schooten, Joan Francois de; Derendrecht, Cornelis van; Tolling, Laurens
Place names: Batavia
file 1201, folio 417-420 Aug. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Sententie van Gabriel Limmeluijk, gecondemneerd tot gevangenschap en terugzending naar het vaderland
Document type: Sententie
European names: Limmel, Gabriel; Echten; Massis; De Witte van Schooten; Vuijst, Petrus; Limmeluijk, Gabriel van;
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 623-624, 626 Apr. 6, 1720 Resolution Date: Oct. 18, 1720
file 948, folios 336-347
Title: Extract resolutie raad van justitie inzake Suffridus Fenema
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
European names: Fenema, Suffridus; Echten, Willem van; Tolling, Laurent