Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Ambon. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 877-879 1686 Resolution Date: Oct. 1686
file 900, folios 455-457
Title: Rekest van Joan Albert Sloot inzake overname van het land op Tandjung Priok van de Ambonese vrouw Belitje Jans dat hij met 30 slaven heeft ontgonnen.
Document type: Rekest
European names: Sloot, Joan Albert
Asian names: Jans, Belitje
Place names: Tandjung Priok; Ambon
file 1198, folio 73-73, 75, 76 Oct. 22, 1718 Resolution Date: Nov. 4, 1718
file 944, folios 572-575
Title: Rapport inzake een vergelijking tussen Siams, Bimaas en Ambons sappanhout.
Document type: Notitie
Place names: Siam; Bima; Ambon
file 1198, folio 653-654, 656 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Rekest van gewezen Ambons burger Johannes Poleman om zich met zijn gezin weer in Ambon te mogen vestigen.
Document type: Rekest
European names: Poleman, Johannes
Place names: Ambon
file 1198, folio 851-854, 854 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Rekest van de vrije Maleiers Nachoda Moeda van Manimcaboe en Intje Soeman van Gresick met verzoek of hun in Ambon in beslag genomen vaartuig terug gegeven mag worden, alsmede hun vrouwen en kinderen van daar gehaald mogen worden.
Document type: Rekest
Asian names: Nachoda Moeda van Manimcaboe; Intje soeman van Gresinck
Place names: Manimcaboe; Ambon