Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Baly. We found 8 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 213-223 Nov. 3, 1718 Resolution Date: Nov. 13, 1718
file 944, folios 584-589
Title: Lijst van 40 en 37 Balinese slaven aangebracht door twee Balinese handelsvaartuigen met licentie van Gusy Dewa Hanum koning van de negorij Sakawatty op Bali.
Document type: Lijst
Asian names: Gusy Dewa Hanum koning van de negorij Sakawatty
Place names: Sakwatty; Bali
file 1198, folio 251-250 Nov. 15, 1718 Resolution Date: Nov. 18, 1718
file 944, folios 590-597
Title: Lijst van 25 manslaven en 17 slavinnen van een Balinese gonting met licentie van koning Gusy Dewa Hanum van Sakawatty op Bali.
Document type: Lijst
Asian names: Koning Gusy Dewa Hanum van Sakawatty
Place names: Sakawatty; Bali
file 1198, folio 279-281 Nov. 21, 1718 Resolution Date: Nov. 22, 1718
file 944, folios 598-604
Title: Lijst van 19 slaven (11 jongens en 8 meiden) van de gonting van de Balinese nakhoda Pandak gearriveerd.
Document type: Lijst
Asian names: Balinese nakhoda Pandak
Place names: Bali
file 1198, folio 883-885 Dec. 24, 1718 Resolution Date: Dec. 27, 1718
file 944, folios 662-666
Title: Veroordeling door de Raad van Justitie van Badang van Baly c.s. wegens de smokkel van peper, geweren en andere goederen.
Document type: Extract criminele rollen Raad van Justitie
Place names: Badang; Baly
file 1199, folio 527-530 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 17, 1720
Title: Sententie Pro Fisco Gualter Schutten contra Petrus Vuijst namens Draman Beijong
Document type: Sententie
European names: Schutten, Qualter; Tolling, Laurens; Egberti, Joan; Durven, Diderik; Alewijn, Abraham; Witte van Schooten, Joan Francois de; Noodt, Pieter Gijsbert; Massis, Isaac; Gualter Schutten
Asian names: Draman Oeijong
Place names: Bali; India; Batavia
file 1199, folio 579-582 May. 27, 1720 Resolution Date: May. 28, 1720
Title: Rekest van de zuppliant Braban van Balij aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon, betreffende een slaaf
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Haften, Nicolaas van
Asian names: Slaaf Soebagau; Braban van Balij
Place names: Bali; Oostcust van Java
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1201, folio 265-268 Sep. 27, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Rekest van Panida, Capiteyn der Baliers
Document type: Rekest
European names: Mansdale; Zwaardecroon, Henric
Asian names: Panida
Place names: Bali
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 445-445 Nov. 27, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Extract betreffende het besluit om het bericht af te wachten van de fabrijc en quartierboekhouder, voordat slaaf Pajangan van Bali uit de ketting wordt ontslagen
Document type: Extract
Asian names: Safan Ibrahim; Pajangan van Bali; Ledjo
Place names: Bantam; Bali