Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.





You searched for: Place name is Banda. We found 13 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 93-96 Feb. 9, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Brief van de Bataviase kerkenraad aan de synodes van Noord- en Zuid Holland.
Document type: Rapport
European names: Riebeeck, A. V; Francisco; Sluijs, van der; Voogt, Joannes de; Hochepilo, Isaac
Place names: Zeeland; Amboina; Amsterdam; Batavia; Banda;
file 1196, folio 853-855 1686 Resolution Date: Oct. 15, 1686
file 900, folios 478-481
Title: Rekest van Paulus van den Broecke, perkenier op Pulau Ay (Banda), inzake de permissie om twintig koebeesten op dat eiland te mogen houden, als middel ter voortplanting van nootmuskaatbomen.
Document type: Rekest
European names: Broecke, Paulus van den
Place names: Banda; Pulai Ay
file 1197, folio 185-185 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Rekest van krankbezoeker Claes Wiltschut van Enkhuizen, die met 't Huys te Hemert voor de Kamer Enkhuizen uitkwam en op Banda diende, om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Huys te Hemert
European names: Wiltschut van Enkhuizen, Claes; Swoll, Christoffel van; Mansdale, J.H
Place names: Enkhuizen; Nederlands India; Vaderland; Banda
file 1197, folio 225-225, 228 Sep. 21, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Maria Sermento om de gage van haar man Hendrik Valck (op Banda) te mogen ontvangen.
Document type: Rekest
European names: Sermento, Maria; Valck, Hendrik
Place names: Banda
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1197, folio 455-456, 458 Oct. 8, 1718 Resolution Date: Oct. 14, 1718
file 944, folios 532-540
Title: Extract resolutie Raad van Justitie inzake de aflegging van de eed door de schipper, boekhouder en stuurman van de fluit Charlois uit Banda met tekorten in de lading.
Document type: Extract resolutie(s) Raad van Justitie
Ship names: Charlois
Place names: Banda
file 1198, folio 69-72 Oct. 31, 1718 Resolution Date: Nov. 4, 1718
file 944, folios 572-575
Title: Rapport van een kwaliteits- en gewichtscontrole op foelie uit Banda.
Document type: Rapport
Place names: Banda
file 1198, folio 717-720, 722 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rekest van de gentief Bierappa (voorheen tolk op Negapatnam in dienst van Isaacq Rumph) om in Batavia in de ketting te continueren en niet naar Banda te worden verzonden.
Document type: Rekest
European names: Rumph, Isaacq
Asian names: Gentief Bierappa
Place names: Negapatnam; Batavia; Banda
file 1198, folio 743-743 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rekest van onderkoopman Pieter de la Tour om het fiscaalsambt op Banda te mogen waarnemen.
Document type: Rekest
European names: Tour, Pieter de la
Place names: Banda
file 1198, folio 759-760, 762 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rekest van Maria Haak van Banda, gescheiden vrouw van de perkenier Carel Harder, om een perk te mogen kopen als "een oud perkeniersdogter en perkenierster".
Document type: Rekest
European names: Haak, Maria; Harder, Carel
Place names: Banda
file 1198, folio 773-774, 776 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Rekest van Maria Haak van Banda dat zij bij het vonnis van echtscheiding "niet een jota" heeft geprofiteerd, met verzoek met een compagniesschip weer naar Banda te mogen gaan.
Document type: Rekest
European names: Haak, Maria
Place names: Banda
file 1199, folio 343-346 Apr. 25, 1720 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Rekest betreffende de zeer oude Depatty Panata Gouda of hij zijn zoon, Kingabeij Poaspanagara die wordt verdacht van betrokkenheid bij moord, nog kan zien voordat Depatty Panata Gouda zal overlijden
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Depatty Panata Gouda; Kingabeij Poaspanagara
Place names: Banda
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 151-154 Jul. 2, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Extract uyt het aantekening boekje van 't over en te kort op de aangebragte cargasoenen per diverse schepen in den jare 1720
Document type: Extract
Place names: Banda