Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Banten. We found 8 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 349-351 Dec. 12, 1682 Resolution Date: 1686
Title: Extract resolutie(s) uit de missive van majoor Isaac St. Martin en raad te Banten.
Document type: Brief
European names: st. Martin, Isaac
Place names: Banten
file 1196, folio 473-474 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Rekest van Kiey Aria Martanata, gewezen syahbandar van Banten, inzake een lening aan Nakhoda Bantam Chinees in Padang.
Document type: Rekest
Asian names: Kiey Aria Martanata; Nakhoda Bantam Chinees
Place names: Banten; Padang
file 1196, folio 1033-1033 Nov. 25, 1686 Resolution Date: Nov. 29, 1686
file 900, folios 547-549
Title: Extract resolutie(s) resolutie kerkenraad om een predikant voor een springtochtje naar Banten te sturen.
Document type: Extract resolutie(s)
Place names: Banten
file 1197, folio 115-117 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 16, 1718
file 944, folios 472-484
Title: Rekest van de Chinees Tiong Tjayko met nog 18 andere Chinezen en 3 Javanen, alle inwoners van Banten, door de fluit de Mossel opgebracht.
Document type: Rekest
Ship names: Mossel
Asian names: Chinees Tiong Tjayko
Place names: Banten
file 1198, folio 603-605, 606 1718 Resolution Date: Dec. 9, 1718
file 944, folios 620-627
Title: Project geschenken voor de Susuhunan, de Sultan van Banten en de Cirebonse prinsen.
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Susuhunan; Sulatan van Banten; Cirebonse prinsen
Place names: Cirebon; Banten
file 1198, folio 777-778, 780 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Rekest van de Chinees Ongsipko of de gezaghebber te Banten de Chinees Niothiangko mag ordonneren zijn schuld aan hem te betalen.
Document type: Rekest
Asian names: Ongsipko; Niothiangko
Place names: Banten
file 1198, folio 789-790, 792 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Rekest van de Chinees Tan Tsieko, suikermaler en inwonder, vraagt om de pacht van de aanbreng van poedersuiker van Java's oostkust, met uitsluiting van de kandij en suiker van Banten en Tanjung Cayeet.
Document type: Rekest
Asian names: Tan Tsieko
Place names: Banten; Tanjung Cayeet
file 1200, folio 389-392 Resolution Date: Jul. 23, 1720
file 948, folios 34-47
Title: Sousouhounang van Banten ter audientie
Document type: Verslag
Asian names: Sousouhounang van Banten; Tommagong Soenbata
Place names: Banten