Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Bengale. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 35-48 Dec. 28, 1685 Resolution Date: Feb. 8, 1686
file 900, folios 63-66
Title: Advies van raden Rijkloff van Goens en Marten Pit over de jaarlijkse retourschepen van Bengale, Coromandel, Madras, Ceilon, Malabar en Suratte naar Nederland.
Document type: Remonstrantie
European names: Goens, Rijkloff van; Pit, Marten
Place names: Bengale; Coromandel; Madras; Ceilon; Malabar; Suratte; Vaderland; Persia; Zeeland; Batavia; Amsterdam; Doorn; Enkhuijsen
file 1199, folio 773-774 Jun. 14, 1720 Resolution Date: Jun. 14, 1720
Title: Brief Van Justus van Breda
Document type: Brief
European names: Breda, Justus van
Place names: Bengale; Zeijlon; Tútúcorijn
file 1201, folio 273-274 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 27, 1720
file 948, folios 290-301
Title: Extract uyt den Formeelen Eysch van Bengale gedateerd den 24 february 1720 en alhier ontfangen den 17 april daar aan, over een brief gezonden door den directeur en raad tot Houglij in Bengale aan haar hoog edelend tot Batavia
Document type: Extract
Place names: Bengale; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;