Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Bengalen. We found 32 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 101-102 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Rekest van Ingerahan Wollit, Nathaniel Bitrehem, Thomas Flemming etc. van het Engelse schip St. Nicolas.
Document type: Rekest
Ship names: St. Nicolas
European names: Riebeeck, A. V; Camphuys, Joannes; Wollit, Ingeraham; Bitrehem, Nathaniel; Flemming, Thomas; Happel, Ritsert; Bordem, Nicolaes; Bart, Samuel; Eatan, Joan; Langeraar, Jacob;
Place names: Nederlants-India; Engelant; Java; Zeribon; Bengalen
file 1196, folio 417-420 Mar. 18, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Extract resolutie(s) missive van Commissaris Generael Hendrik Adriaan van Theede uit Hougli in Bengalen aan de Hoge Regeringe.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Theede, Hendrik Adriaan
Place names: Hougli; Bengalen
file 1196, folio 421-428 May. 21, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Brief van Marten Pit aan de Hoge Regering betreffende de verkiezingen van Nicolaus Schagen tot Directeur van Bengalen, en Laurens Pit tot Gouverneur te Coromandel.
Document type: Rapport
European names: Pit, Marten; Schagen, Nicolaus
Place names: Bengalen; Coromandel
file 1196, folio 561-570 Jun. 28, 1686 Resolution Date: Jun. 1686
file 900, folios 259-262
Title: Brief van GG Joannes Camphuys aan de Raad van Indië inzake het functioneren van raadsleden en de opiumhandel te Bengalen.
Document type: Brief
European names: Camphuys, Joannes
Place names: Indië; Bengalen
file 1196, folio 745-746 Jul. 29, 1686 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) kerkelijke resolutie betreffende de Chinezen en de Moren die elk een nieuwe tempel of moskee hebben opgericht.
Document type: Extract resolutie(s)
Place names: Bengalen
file 1196, folio 773-776 Aug. 19, 1686 Resolution Date: Aug. 27, 1686
file 900, folios 390-393
Title: Extract resolutie(s) kerkelijke resolutie inzake ontslag inlands leermeester Joost Kroesaart en aanstelling Gerrit Grevertse.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Kroesaart, Joost; Grevertse, Gerrit; Voogt, Johannes de; Antonise, Joris; Hollenise
Place names: Bengalen
file 1196, folio 955-957 1686 Resolution Date: Nov. 22, 1686
file 900, folios 537-540
Title: Rekest van Peter de Vrije Zee, voormalig eerste klerk aan De Kaap en boekhouder te Bengalen, om in ere hersteld te mogen worden.
Document type: Verzoek
European names: Vrije Zee, Peter de
Place names: Kaap; Bengalen
file 1197, folio 285-287, 288 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie no. 1 inzake de aanvulling van dranken aangevoerd door schepen uit patria sedert 1 juni 1718.
Document type: Memorie
Ship names: Amsterdam; Elizabeth; Boekenroode; Hogenes; Valkenisse; Standvastigheid; Berbies; Raad van Cliff; Vrieswijk
European names: Castelijn, Frans; Sely, W.J; Versluijs; Beverse, Janszoon; Van der Scheur, J.E; Houtuijn, J; Goossens, A
Place names: Patria; Amsterdam; Zeelant; Hoorn; Bengalen; Macassen; Banda; Timor; Batavia; Casteel
file 1197, folio 373-374, 376 1718 Resolution Date: Oct. 7, 1718
file 944, folios 519-527
Title: Rekest van de matroos Pieter Christiaans van Bengalen uit Alkmaar om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
European names: Chritiaans, Pieter
Place names: Bengalen; Alkmaar
file 1198, folio 429-432 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Attestatie ten behoeve van Cornelis Dobbel en Hendrik Andrew inzake problemen met Bengaalse peperzakken ("gonny") in de Prattenburg.
Document type: Attestatie
Ship names: Prattenburg
European names: Dobbel, Cornelis; Andrew, Hendrik
Place names: Bengalen
file 1199, folio 139-139 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om de soldaat Gerardus Lindebom naar Coromandel, Bengalen of Japan te sturen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Lindeborn, Gerardus
Place names: Colombo; Bengalen; Coromandel; Japan
Notes: written by: G. Lindeborn; adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 153-156 Apr. 13, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rolle van gevlekte en beschadigde goederen op den 13 april 1720 door de Koning van Carel van Coramandel en de Nesserak van Bengalen gebracht
Document type: Rolle
Ship names: Koning Carel; Nesserak
Place names: Bengalen; Coromandel; Batavia
file 1199, folio 159-159 Jan. 23, 1720 Title: Extract Uijt de notulen van 't gebesoignerde en geresolveerde in Rade van India betreffende de beschadigde goederen
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Nesserak
Place names: Bengalen; India
file 1199, folio 347-350 Apr. 25, 1720 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Rekest betreffende de suppliant Anna Maria Bouwijn om met een Compagnie schip te vertrekken nu haar man is overleden en ze geen kennissen heeft om voor haar te zorgen
Document type: Rekest
Ship names: Nigtevecht
European names: Zwaardecroon, Henric; Boudewijn, Anna Maria; Bouwijn, Jan Cornelis;
Place names: Bengalen
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 467-470 May. 6, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Verklaring over de schepen Tuys Le Foreest, de Geertruijd en Voorburgh aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Tuys Le Foreest; de Geertruijd; Voorburgh
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Bengalen; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 497-500 Resolution Date: May. 14, 1720
Title: Extract van een aparht brieff betreffende een conflict met twee Moorse gebroeders en aanvallende Coningen
Document type: Brief
Ship names: Huijs ten Donk; Hogermeer
Place names: Bengalen; Calcatte
file 1199, folio 531-534 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Extract uijt het boekje van het over en te kort aan gebragt op de cargasoen (granen) per 't Huijs ten Donk en Ganges in 1720
Document type: Lijst
Ship names: t Huijs ten Donk; Ganges
Place names: Bengalen
file 1199, folio 551-554 May. 20, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Verklaring over visitatie van de fluijten Haften en Belvliet
Document type: Verklaring
Ship names: Haften; Belvliet
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Bengalen; Coromandel; Batavia
file 1199, folio 555-558 May. 21, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Verklaring over visitaite van het fluijtschip Nederhoven aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Nederhoven
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Bengalen
file 1199, folio 559-559 May. 24, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Aanhangels betreffende de factuur van 't schip Charlois door Van der Schuer
Document type: Aanhangsel
Ship names: Charlois; Nesserak
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E; Houtuijn, B
Place names: Bengalen
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;