Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Cabo de Goede Hoop. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 193-198, 200 Sep. 19, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip Barbices voor de Kamer Zeeland.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Barbices
European names: Heijpe, Reijnier; Bake, David Johan; Hogerwerff, Samuel Martinus
Place names: Cabo de Goede Hoop; Straat Sunda; Batavia; Casteel; Zeeland
file 1199, folio 45-48 Apr. 2, 1720 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Extract uijt de notulen van het gebesoigneerde en geresoveerde in Rade Van India betreffende de uitgaven van de schipper en onderkoopman van het schip De Stad Leiden voor verversing in de Straat Zunda
Document type: Notulen
Ship names: De Stad Leiden
European names: Tolling, Laurens; Corijn, Jacob; Kortenbrosch, Jan van; Hudop, J.A
Place names: Straat Zunda; Bantam; Cabo de Goede Hoop
file 1199, folio 897-901 Jun. 19, 1720 Resolution Date: Jun. 21, 1720
Title: Rapport wegens Jan de Bruijn Janszoon aan de Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rapport
Ship names: Britannia Galleij
European names: Zwaar de Croon, Henric; Hill, Simon; Bruijn Janszoon, Jan de;
Place names: Cabo de Goede Hoop
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1200, folio 515-516 Aug. 2, 1720 Resolution Date: Aug. 2, 1720
file 948, folios 72-77
Title: Vendutie Vendu rol van 6 halve aamen caebje wijnen jongst pr. schip Borselen van Cabo de Goede Hoop aangebragt
Document type: Vendutie
Ship names: Borselen
Place names: Cabo de Goede Hoop