Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.





You searched for: Place name is Ceilon. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 35-48 Dec. 28, 1685 Resolution Date: Feb. 8, 1686
file 900, folios 63-66
Title: Advies van raden Rijkloff van Goens en Marten Pit over de jaarlijkse retourschepen van Bengale, Coromandel, Madras, Ceilon, Malabar en Suratte naar Nederland.
Document type: Remonstrantie
European names: Goens, Rijkloff van; Pit, Marten
Place names: Bengale; Coromandel; Madras; Ceilon; Malabar; Suratte; Vaderland; Persia; Zeeland; Batavia; Amsterdam; Doorn; Enkhuijsen
file 1196, folio 283-285 1686 Resolution Date: Apr. 19, 1686
file 900, folios 170-174
Title: Rekest van Jacob Cuyck van Mierop inzake teruggave van de geschenken ontvangen van de koning van Kandy, Ceilon.
Document type: Rekest
European names: Cuyck, Jacob
Asian names: Koning van Kandy
Place names: Mierop; Ceilon
file 1196, folio 337-337 Apr. 11, 1686 Resolution Date: 1686
Title: Remonstrantie van schipper Steven Claarbout betreffende het missen van stoffen die van Ceilon zijn aangebracht.
Document type: Remonstrantie
European names: Claarbout, Steven
Place names: Ceilon