Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Cochin. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 947-947 Nov. 18, 1686 Resolution Date: Nov. 22, 1686
file 900, folios 537-540
Title: Extract resolutie(s) kerkelijke resolutie om Pedro Pereira van Cochin tot inlandse leermeester te benoemen.
Document type: Extract resolutie(s)
Asian names: Pereira, Pedro
Place names: Cochin
file 1199, folio 387-388 Title: Brief aan Henric Zwaardecroon namens schipper Mattheus Burger van het schip Limburg en boekhouder Nicolaas Noijpe die een mislukte lading Mallabaarse peper hebben vervoerd
Document type: Brief
Ship names: Limburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Burger, Mattheus; Noijpe, Nicolaas; Rumps, Augustinus
Place names: Cochin
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 393-396 Apr. 27, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Verklaring van Christiaan Damiel en Jan Sandersz betreffende de onschuld van schipper Mattheus Burger en boekhouder Augustinus Rumps
Document type: Verklaring
Ship names: Limburg
European names: Damiel, Christaan; Sandersz, Jan; Burger, Mattheus; Rumps, Augustinus
Place names: Cochin
file 1200, folio 365-366 Resolution Date: Jul. 22, 1719
Title: Verzoek van Johannes Gieske om herstelling van zijn gagie
Document type: Verzoek
European names: Gieske, Johannes
Place names: Malabaar; Cochin
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 469-469, 472 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Memorie van de ongetaxeerde geweren te kort ontfangen in de wapenkamer sedert primo maart verleeden tot ultimo augustus 1720
Document type: Memorie
Ship names: Westhoven; Horstendael
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Roos, A.L; Rijtgeldt, J
Place names: Samarang; Cochin; Casteels Batavia; Batavia