Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Cormandel. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 813-815 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Persoonlijke notitie van GG Joannes Camphuys terzake van het groot banket van de koopman Chodenda te Golconda en de daardoor geleden schade.
Document type: Brief
Ship names: Princelant
European names: Camphuys, Joannes; Pit, Laurens; Reede, Hendrick van
Asian names: Chodenda; koning van Golconda
Place names: Seijlon; Cormandel; Golconda; Persien
file 1196, folio 817-820 Sep. 24, 1686 Resolution Date: Sep. 24, 1686
file 900, folios 436-442
Title: Brief van Joan van Hoorn aan de Hoge Regering aangaande de zaken te Golconda.
Document type: Brief
Ship names: Princeland
European names: Camphuys, Joannes; Hoorn, Joan van; Goens, Rijkloff van
Asian names: Sichum Siodenda; Golcondase coning; Candel Sanesinel
Place names: Ceylon; Golconda; Cormandel; Masulipatnam
file 1199, folio 137-138 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest voor vermindering diensten, verhoging gagie en verzending naar de cust van Jan de Gaft
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Gaft, Jan de
Place names: Nederlands India; Cormandel
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1200, folio 655-656 May. 10, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Extract uyt de notulen van 't geresolveerde en gebesoigneerde in Rade van India voor het senden van een aanbesteding van de goederen van de koning van Siam naar Cormandel
Document type: Extract
Asian names: koning van Siam
Place names: Siam; Cormandel
file 1200, folio 839-842 Aug. 27, 1720 Resolution Date: Aug. 27, 1720
file 948, folios 174-189
Title: Bericht van den E. Storm betreffende de goed staande gagie van 14 overledene Inlandse militairen
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Storm, E
Place names: Mallabaar; Cormandel; Batavia
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 127-128 Nov. 7, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract over aankomst van het schip Schoonouwen op Cormandel
Document type: Extract
Ship names: Schoonouwen
European names: Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard
Place names: Cormandel; Nagapatnam
file 1201, folio 339-342 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Rekest van Johannes Suyderburg, ondercoopman in dienst van de Ed. Comp. Over negotiemisstanden op de cust van Cormandel
Document type: Rekest
European names: Suyderburg, Johannes; Mansdale; Zwaardecroon, Henric
Place names: Cormandel