Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Coromandel. We found 12 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 35-48 Dec. 28, 1685 Resolution Date: Feb. 8, 1686
file 900, folios 63-66
Title: Advies van raden Rijkloff van Goens en Marten Pit over de jaarlijkse retourschepen van Bengale, Coromandel, Madras, Ceilon, Malabar en Suratte naar Nederland.
Document type: Remonstrantie
European names: Goens, Rijkloff van; Pit, Marten
Place names: Bengale; Coromandel; Madras; Ceilon; Malabar; Suratte; Vaderland; Persia; Zeeland; Batavia; Amsterdam; Doorn; Enkhuijsen
file 1196, folio 421-428 May. 21, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Brief van Marten Pit aan de Hoge Regering betreffende de verkiezingen van Nicolaus Schagen tot Directeur van Bengalen, en Laurens Pit tot Gouverneur te Coromandel.
Document type: Rapport
European names: Pit, Marten; Schagen, Nicolaus
Place names: Bengalen; Coromandel
file 1196, folio 771-771 Jul. 25, 1686 Resolution Date: Aug. 23, 1686
file 900, folios 387-389
Title: Lijst van ter vendutie aangeboden diverse stoffen van Coromandel en Suratte.
Document type: Lijst
Place names: Coromandel; Suratte
file 1198, folio 297-298 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 18, 1718
file 944, folios 590-597
Title: Extract brief van Coromandel aan gouverneur Adriaan de Visser te Negapatnam inzake de zaak Van Cloon (inkoop van slechte kleden).
Document type: Brief
European names: Visser, Adriaan van; Cloon, van
Place names: Coromandel; Nagapatnam
file 1198, folio 302-304 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 18, 1718
file 944, folios 590-597
Title: Extract uit de Coromandelse zaken voor de af te gane generale missieve.
Document type: Extract
Place names: Coromandel
file 1199, folio 139-139 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om de soldaat Gerardus Lindebom naar Coromandel, Bengalen of Japan te sturen
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Lindeborn, Gerardus
Place names: Colombo; Bengalen; Coromandel; Japan
Notes: written by: G. Lindeborn; adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 141-142 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest Van Cornelis Willegaanom aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon om met zijn vrouw en zoontje te repatriëren
Document type: Rekest
European names: Willegaan, Cornelis; Zwaardecroon, Henric; D'Assonville, Anna
Place names: Haarlem; Coromandel
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ; signed by: Cornelis Willegaan;
file 1199, folio 153-156 Apr. 13, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rolle van gevlekte en beschadigde goederen op den 13 april 1720 door de Koning van Carel van Coramandel en de Nesserak van Bengalen gebracht
Document type: Rolle
Ship names: Koning Carel; Nesserak
Place names: Bengalen; Coromandel; Batavia
file 1199, folio 551-554 May. 20, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Verklaring over visitatie van de fluijten Haften en Belvliet
Document type: Verklaring
Ship names: Haften; Belvliet
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Bengalen; Coromandel; Batavia
file 1199, folio 564-566 May. 22, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Monture en bemanning van de schepen en vaartuigen
Document type: Lijst
Ship names: Leijden; Mijnden; Belvliet; Voorburgh; Velserhooft; Nederhoven; 't Huijs te Foreest; Haaften; Geertruijd; Amphioen Kramer; 't Tweede Geluij; Weronama; Lijtsaamheijt
Place names: Coromandel; Bengalen; Sumatra's Westcust
file 1201, folio 47-50 Sep. 12, 1720 Resolution Date: Sep. 12, 1720
Title: Rekest van Abdul Cadir Lebe van Nagapatnam, Moor, en Adi Brena van Cormandel voor vergiffenis van hun zonden
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Abdul Cadir Lebe; Adi Brena
Place names: Nagapatnam; Coromandel
file 1201, folio 659-659, 662 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Memorie van't meerder aangereekende op 't versonden Westcustgoud na Cormandel
Document type: Memorie
Ship names: Gamron
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J. H. van der; Houtuyn
Place names: Coromandel; Sumatra; Leyden;