Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Goa. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 665-666, 671 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Rekest van opperstuurman Jan de Haen van Amsterdam aan de Hoge Regering.
Document type: Rekest
Ship names: Prins Willem Hendrik
European names: Haen, Jan de; Camphuys, Johannes; Crayesteyn, Gijsbert van; Swel, Simon van der; Lodewijkse, Harmen
Place names: Amsterdam; Caap de Goa Esperante; Caap
file 1197, folio 249-253, 256 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Notie van hetgeen in de geldkamer berust aan verkregen geschenken (goudwerken, krissen en andere kostbare voorwerpen) die naar het vaderland gezonden zouden kunnen worden.
Document type: Notitie
Ship names: Langerak
European names: De bevere; Schuer, van der; B, Houtuijn
Asian names: Soesoehoenang; Coning van Bantam; Coning van Borneo; Pangerang Depatty; Radja Troeffang; Radja Parampoeang; Sultan Riaij; Coning van Boeij; Sourabayse Grooten; Coning van Candia; Pangerang Nallaningrat; Paducca Radja Crain Bouls Singo; Crain Sima; Radja Goa; Radja Bonij; Salang Lousa Danos Banda; Palembang Coning pangerang Depatty
Place names: Vaderland; Bantam; Borneo; Zambij; Padang; Bouij; Sourabaya; Thimor; Candia; Jambi; Goa; Macassa; Batavia; Casteel
file 1199, folio 413-424 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Rekest Betreffende de suppliant Irat, Moorse bootman, aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Irat
Place names: Goa