Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Java's Oostkust. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 159-159 Mar. 11, 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Extract resolutie(s) uit de notulen van de kerkenraad om de predikant Ds. Vosmeer mee op expeditie naar de Oostkust van Java te zenden.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Vosmeer
Place names: Java's Oostkust
file 1196, folio 495-496 1686 Resolution Date: Jun. 14, 1686
file 900, folios 277-283
Title: Rekest van de Mardijker Joan Ferdinandus van Batavia wegens schade aan het vaartuig van Hendrick Wacker opgedaan in een gevecht met een roofvaartuig bij Java's Oostkust.
Document type: Rekest
European names: Wacker, Hendrik
Asian names: Joan Ferdinandus
Place names: Batavia; Java's Oostkust
file 1196, folio 497-501 1686 Resolution Date: Jun. 12, 1686
file 900, folio 276
Title: Attestatie van vier Mardijkers ter requisitie van Joan Ferdinandus wegens het voorgevallene bij Java's Oostkust.
Document type: Attestatie
Asian names: Joan Ferdinandus
Place names: Java's Oostkust
file 1197, folio 205-206, 208 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Jeronimus van Campen om wegens ziekte niet naar Java's Oostkust te worden verzonden.
Document type: Rekest
European names: Swoll, Christoffel van; Campen, Jeronimus van
Place names: Java's Oostkust; Nederlands Indie; Batavia
file 1198, folio 209-210, 212 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Rekest van Tsoa Soenko Chinees inwoner van Sombar of Java's Oostkust inzake de lading (deels bedorven) poedersuiker waarvoor hij tol moet betalen.
Document type: Notitie
Asian names: Tsoa Soenko
Place names: Sombar; Java's Oostkust
file 1198, folio 833-833 Nov. 21, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Extract uit het Inlandse Militair boek dat Pieter Manuelsz in 1714 op Java's oostkust tot drie jaar ketting is veroordeeld wegens het kwetsen van een vrouw.
Document type: Extract
Asian names: Pieter Manuelsz; Manuel van Colombo
Place names: Java's Oostkust
file 1199, folio 131-134 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Rekest Van Abraham de Vieq aangaande ontslag uit dienst compagnie aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Vieq, Abraham de
Place names: Batavia; Java's Oostkust
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;