Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.





You searched for: Place name is Kaap. We found 15 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 593-594 Jul. 13, 1686 Resolution Date: Jul. 19, 1686
file 900, folios 328-330
Title: Extract resolutie(s) uit een brief van commandeur Simon van der Stel aan de Kaap aangaande Lijsbet Janse, veroordeeld voor overspel op de Gideon met een bottelier.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Gideon
European names: Stel, Simon van der; Janse, Lijsbet
Place names: Kaap
file 1196, folio 653-653 Oct. 26, 1685 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Extract resolutie(s) missive van de Politieke Raad van de Kaap aan Batavia inzake de klachten van de schipper van de Helder Gijsbert van Crayesteyn over het kwade gedrag van opperstierman Jan de Haen.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Helder
European names: Crayesteyn, Gijsbert van; Haen, Jan de; Riebeek, Jan van
Place names: Kaap de Goede Hoop; Batavia
file 1196, folio 889-890 1686 Resolution Date: Oct. 1686
file 900, folios 455-457
Title: Rekest van de naaste bloedverwanten van de vermoorde Chinees Quahoenko om de daders die naar de Kaap verbannen zijn, niet terug te laten keren naar Batavia.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Quahoenko
Place names: Kaap; Batavia
file 1196, folio 955-957 1686 Resolution Date: Nov. 22, 1686
file 900, folios 537-540
Title: Rekest van Peter de Vrije Zee, voormalig eerste klerk aan De Kaap en boekhouder te Bengalen, om in ere hersteld te mogen worden.
Document type: Verzoek
European names: Vrije Zee, Peter de
Place names: Kaap; Bengalen
file 1197, folio 35-39, 42 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Oct. 25, 1718
file 944, folios 554-560
Title: Rapport betreffende de contanten met diverse schepen van de Kaap aangebracht.
Document type: Rapport
Place names: Kaap
file 1197, folio 429-429, 432 1718 Resolution Date: Oct. 11, 1718
Title: Rekest van chirurgijn Andries Hummel en burger Jan de Struys om Jan van Banchem, zoon van de op Semarang overleden onderkoopman Jan van Banchem, naar de Kaap te mogen zenden naar Anna van Canchem huisvrouw van burger Hendrik Mulder.
Document type: Rekest
European names: Hummel, Andries; Struys, Jan de; Banchem, Jan van; Canchem, Anna van; Mulder, Hendrik
Place names: Semarang; Kaap
file 1198, folio 57-58, 64 Nov. 1718 Resolution Date: 1718
Title: Rekest van de Chinees Limoeyko of de al tien jaar naar de Kaap verbannen Chinezen Limkoko, Tanhocko en Louhieuko terug naar Batavia gezonden mogen worden.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Limoeyko; Chinees Limkoko; Chinees Tanhocko; Chinees Louhieuko; Limoeyko; Limkoko; Tanhocko; Louhieuko;
Place names: Kaap; Batavia
file 1198, folio 59-60, 62 Nov. 1718 Resolution Date: 1718
Title: Sententie van Schepenen van 21 juli 1708 inzake de verbanning naar de Kaap van Limkoko, Tanhocko en Louhieuko, Chinezen.
Document type: Sententie
Asian names: Limkoko; Tanhocko; Louhieuko
Place names: Kaap
file 1198, folio 109-110, 112 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 8, 1718
Title: Rekest van de Chinees Hotsinko, oud 76 jaar, of zijn voor twee jaar naar de Kaap verbannen zoon terug naar Batavia mag komen.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Hotsinko; Hotsinko
Place names: Kaap; Batavia
file 1198, folio 317-320 1718 Resolution Date: Nov. 22, 1718
file 944, folios 598-604
Title: Rekest van de aan de Kaap verbannen Chinezen Kan Janko, Tsokieuwko en Goeysoeko om terug naar Batavia te mogen komen en van daar terug naar China.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Kan Janko; Chinees Tsokieuwko; Chinees Goeysoeko; Kan Janko; Tsokieuwko; Goeysoeko
Place names: Kaap; Batavia; China
file 1198, folio 373-374, 376 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 25, 1718
file 944, folios 605-608
Title: Rekest van de Chinees Ho-hiensay of Onglonko en Ho-Quanko van verbanning naar de Kaap terug mogen keren naar hun ouders in China.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Ho-Hiensay; Chinees Onglonka; Chinees Ho-Quanko; Ho-Hiensay; Onglonka; Ho-Quanko
Place names: Kaap; China
file 1198, folio 535-536, 538 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 1718
file 944, folios 613-617
Title: Rekest van Johanna Adriana Junius om naar de Kaap te mogen worden verzonden waar haar kinderen zijn.
Document type: Rekest
European names: Junius, Johanna Adriana
Place names: Kaap
file 1198, folio 573-574, 580 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 9, 1718
file 944, folios 620-627
Title: Rekest van de Chinees Tsoea-Kionko of zijn broer Tsoa-Kiamko (veroordeeld wegens moord en doodslag) na 20 jaren van verbanning aan de Kaap terug mag keren.
Document type: Rekest
Asian names: Tsoa-Kiamko; Tsoea-Kionko
Place names: Kaap
file 1198, folio 895-896, 902 1718 Resolution Date: Dec. 27, 1718
file 944, folios 662-666
Title: Rekest van de Chinezen Limtiongko en Tsiotapko bannelingen voor 15 jaar aan de ketting aan de Kaap, om pardon.
Document type: Rekest
Asian names: Liamtiongko; Tsiotapko
Place names: Kaap
file 1199, folio 175-181 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Verslag van de moeizame zeereis met het schip Rijopedorff omtrent Kaap de Goede Hoop door Jelmer Laan
Document type: Verslag
Ship names: Rijopedorff
European names: Zwaardecroon, Henric; Laan, Jelmer
Place names: Kaap de Goede Hoop
Notes: adressed to: Hendric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal; signed by: Jesmer Laan;