Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Malacca. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 445-447 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Brief aan Henric Zwaar de Croon over inspectie van twee vaartuigen uit Samarang
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Berg, Hans Frederik
Place names: Nederlands India; Batavia; Samarang; Malacca; Ziam
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 907-910 Jun. 20, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Rekest Van Jannetje Dommers aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Rekest
European names: Swaar de Croon, Henric; Dommers, Jannetje; Corneliszoon, Jan
Place names: Malacca
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 936-937 Jun. 21, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Lijst met gegevens van verschillende gespecificeerde schepen
Document type: Lijst
Ship names: Herstelde Leeuw; Rijssel; 't Huijs ten Donk; Slot Aldegonde; d'Anna Maria; Cats; 't Hoff niet altijd Somer; Haaxburgh; Limburg; Zanderhoeft; 't Huiijs ter Leede
Place names: Ceijlon; Bengalen; Ziam; Malacca
file 1201, folio 311-316 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Rapport wat tijd ofte dag van 't jaar bij de zeevaart wert best geoordeelt om van Malacca na noorder Chormandel te zeijlen
Document type: Rapport
European names: Zwaardecroon, Henric; Schrik; Winter; Loosen; Riebock; Cloot, Jan
Place names: Malacca; Chormandel; Dingding