Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Middelburg. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 573-574 Jul. 2, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van Claas Jansz en Enkhuizen onderstuurman, Lieve de Vos van ter Goes constapel, Cornelis Poulusz van Amsterdam opperzeilmaker, Jan Willemsz van Amsterdam opperkuiper, Anthony Spijckers van Delft, Tierye Pietersz van Alkmaar, Hendrick Jacobsz van Amsterdam, Pieter Bamme van Middelburg, Jacob de Clerck van Vlissingen, Jan de Rooy van Amsterdam alle op het schip Sparwoude, ter requisitie van Evert Hendrick de Berttry.
Document type: Attestatie
Ship names: Sparwoude
European names: Jansz, Claes; Vos, Lieve de; Poulusz, Cornelis; Willemsz, Jan; Spijckers, Anthony; Pietersz, Tierye; Jacobsz, Hendrick; Bamme, Pieter; Clerck, Jacob de; Rooy, Jan de; Berttry, Evert Hendrick de
Place names: Enkhuizen; Goes; Amsterdam; Delft; Alkmaar; Middelburg; Vlissingen
file 1199, folio 75-78 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Rekest Van Pieter Egidius Bliek aan den Gouverneur Generaal Henric Swaar de Croon om een ontslag van de militie
Document type: Rekest
Ship names: Limburg
European names: Bliek, Pieter Egidius; Zwaardecroon, Henric
Place names: Middelburg
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 187-187 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Verzoek van Willem van Landschot om bij een voorvallende verschansing of een andere occasie geëmployeerd te mogen worden
Document type: Verzoek
Ship names: Wassenaar
European names: Zwaardecroon, Henric; Landschot, Willem van
Place names: Nederlands India; Middelburg
Notes: adressed to: Henrick Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 499-502 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Rekest van Jan van Sandsdot van Middelburg om de positie van Christoffel Walling in te nemen
Document type: Rekest
European names: Sandsdot, Jan van; Walling, Christoffel
Place names: Middelburg
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;