Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Mocha. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 111-120 Apr. 21, 1720 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Bericht over reis met het schip Elizabeth en ontvangen van penningen van een Arabier, aankomst in Mocha
Document type: Bericht
Ship names: Elizabeth
European names: Zwaardecroon, Hendrik; Pantzen
Place names: Batavia; Mocha
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 133-134 Aug. 20, 1713 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract uyt een briff gesz. door haar Edeles den Gouverneur Generaal ende de Raden van India tot Batavia aan de ondercoopleiden Christiaan van Vrijberghe, Joannes Evertsz: en Jonathan Gerlet Residenten in Mocha
Document type: Extract
Ship names: Schoonouwen
European names: Vrijberghe, Christiaan van; Evertsz, Joannes; Gerlet, Jonathan
Place names: Mocha
file 1201, folio 147-152 Sep. 11, 1720 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Bericht van Mocha over negotie en contact met de bekende koopman Canine Torbelli
Document type: Bericht
European names: Zwaardecroon, Henric; Scholten
Asian names: Canine Torbelli
Place names: Mocha; Batavia
file 1201, folio 189-192 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 20, 1720
file 948, folios 274-283
Title: Monture en bemanningh van de suijker fluiten naar 't Vaderlant de scheepen naar Mocha en de scheepen naar Mallabaar
Document type: Monture
Place names: Mocha; Mallabaar; Vaderland
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 211-214 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht van d'onderkoopluijden Abraham Pantzer en Gabriel Claten, geweezen dezidenten ten comptoir Mocha
Document type: Bericht
European names: Swaardecroon, Henric; Pantzer, Abraham; Scholten; Claten, Gabriel
Place names: Mocha
file 1201, folio 351-358 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Bericht betreffende de wegens de amunitien van oorloge van agtbare 'sCompagnie bodems staande om van hier direct, en over Mocha na het Patria te navigeeren op den 4te October anno 1720
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Groenswaard; Borselen; Assenburgh; Samaritaan
European names: Zwaardecroon, Henric; Gallart; Loon
Place names: Mocha; Patria