Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Nagapatnam. We found 9 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 683-684 May. 17, 1686 Resolution Date: Jul. 30, 1686
file 900, folios 342-348
Title: Extract resolutie(s) uit de aparte Colombose negotieboeken.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Duijn, Cornelis van der; Marrijn; Halda, Jan d'n; Wendk
Place names: Colombo; Ceylon; India; Batavia; Pallicatta; Nagapatnam
file 1198, folio 297-298 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 18, 1718
file 944, folios 590-597
Title: Extract brief van Coromandel aan gouverneur Adriaan de Visser te Negapatnam inzake de zaak Van Cloon (inkoop van slechte kleden).
Document type: Brief
European names: Visser, Adriaan van; Cloon, van
Place names: Coromandel; Nagapatnam
file 1199, folio 289-292 Apr. 26, 1720 Title: Bericht door Van Baten aan directeur generaal van Nederlands India Frans Castelijn over Nagapatnamse resolutie
Document type: Bericht
European names: Castelijn, Frans; Van Baten
Place names: Nederlands India; Nagapatnam
file 1199, folio 293-296 Oct. 11, 1719 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Extract van de Nagapatnamse resolutie van den 11 en 12 October 1719 wegens eenige aanrekening naar Batavia
Document type: Extract resolutie(s)
Place names: Nagapatnam; Batavia
file 1201, folio 47-50 Sep. 12, 1720 Resolution Date: Sep. 12, 1720
Title: Rekest van Abdul Cadir Lebe van Nagapatnam, Moor, en Adi Brena van Cormandel voor vergiffenis van hun zonden
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Abdul Cadir Lebe; Adi Brena
Place names: Nagapatnam; Coromandel
file 1201, folio 127-128 Nov. 7, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract over aankomst van het schip Schoonouwen op Cormandel
Document type: Extract
Ship names: Schoonouwen
European names: Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard
Place names: Cormandel; Nagapatnam
file 1201, folio 129-132 Nov. 20, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract uyt een brieff geschreven door gen Gouverneur Daniel Bernard en Raad tot Nagapatnam aan haar Edelen aen Gouverneur Generaal ende de Raden van India tot Batavia
Document type: Extract
European names: Bernard, Daniel; Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit
Asian names: Abdulla
Place names: Nagapatnam; Batavia
file 1201, folio 135-142 May. 21, 1712 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract uyt een geschreven door haar edeles den Gouverneur Generaal ende de Raden van India tot Batavia aan de Gouverneur Daniel Bernard den Raad tot Nagapatnam
Document type: Extract
Ship names: Schoonouwen
European names: Bernard, Daniel
Asian names: Abdulla
Place names: Nagapatnam
file 1201, folio 403-404 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Rekest van Fredrik Crul van Hoorn om te repatrieeren
Document type: Rekest
European names: Crul, Fredrik; Zwaardecroon, Henric
Place names: Chormandel; Nagapatnam
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;