Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Nederland. We found 49 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 1039-1042 Nov. 30, 1686 Resolution Date: Dec. 11, 1686
file 900, folios 560-565
Title: Notitie van de Raad van Indië over het sturen van geld naar Nederland.
Document type: Notitie
Place names: Nederland
file 1197, folio 151-151, 154 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Rekest van Johannes Jonck om zijn zoontje Willem Christiaen Jonck naar het vaderland te mogen sturen.
Document type: Rekest
European names: Jonck, Johannes; Jonck, Willem Christiaen;
Place names: Vaderland; Mansurije; Nederlands India
file 1197, folio 155-158, 160 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Rekest van de Chinees Goey Tsjangko om naar Surabaya te mogen gaan ter oplossing van zijn handelsconflict met Sithongko.
Document type: Rekest
Asian names: Chinees Goeytsjangko; Chindor Sihiatio; Chinees Sithongko; Goeytsjangko; Sihiatio; Sithongko
Place names: Nederlands India; Sourrabaya; Oostcust van Java
file 1197, folio 177-178, 180 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht wegens de twee rijstmaten jongst per de Ellemeet van Ternate ontvangen.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Asian names: Zacharias Bintang
Place names: Nederlands India; Ternaten; Batavia; Purmerent
file 1197, folio 185-185 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Rekest van krankbezoeker Claes Wiltschut van Enkhuizen, die met 't Huys te Hemert voor de Kamer Enkhuizen uitkwam en op Banda diende, om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Huys te Hemert
European names: Wiltschut van Enkhuizen, Claes; Swoll, Christoffel van; Mansdale, J.H
Place names: Enkhuizen; Nederlands India; Vaderland; Banda
file 1197, folio 205-206, 208 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Jeronimus van Campen om wegens ziekte niet naar Java's Oostkust te worden verzonden.
Document type: Rekest
European names: Swoll, Christoffel van; Campen, Jeronimus van
Place names: Java's Oostkust; Nederlands Indie; Batavia
file 1197, folio 209-209, 212 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Augustus Brand bescheiden op de Standvastigheyd om bij het repatriëren van zijn familie twee slaven mee te mogen nemen naar het vaderland.
Document type: Rekest
Ship names: Standvastigheyd
European names: Brand, Augustus; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Vaderland; Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 213-213 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Abraham Prien lieutenant van de Oostzijdse burgerij om op verzoek van opperchirurgijn Matthijs van Pene in Semarang, het zoontje Matthijs van Pene de Jonge ter opvoeding naar het vaderland te mogen laten gaan.
Document type: Rekest
European names: Prien, Abraham; Pene, Matthijs van; Pene de Jonge, Matthijs van; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Oostzijde; Vaderland; Semarang; Nederlands India
file 1197, folio 229-230, 236 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Spiering; Generale Vreede; Schellenberg; Margaretha; Barneveld; Doornik; Horstendaal; Westerdijkshoorn
European names: Sermento, Maria; Valck, Hendrik; Schuer, van der; B, Houtuijn
Place names: Nederlands-India; Patria; Batavia; Casteel; Amsterdam; Delft; Zeeland; Enkhuizen; Limburg
file 1197, folio 231-232, 238 Jun. 30, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Barnevelt; Luchtenburg; Vrieswijk; Huis ten Donk; Raadhuijs
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands-India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Limburg; Delft; Enkhuizen; Rotterdam; Batavia; Casteel
file 1197, folio 233-234, 240 Aug. 31, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel gedurende 6 maanden.
Document type: Memorie
Ship names: Waarde; Spiering; Generale Vreede; Margaretha; Westerdijkshoorn; D'vis; Rijssele; Engewormer; Huis ten Donk; Barnevelt; Kockengen; Neptunis
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Delft; Enkhuizen; Zeeland; Rotterdam; Casteel; Batavia
file 1197, folio 259-259 Sep. 28, 1718 Resolution Date: Sep. 30, 1718
file 944, folios 508-510
Title: Verklaring van bekwaamheid van de fluitschepen Belvliet en Charlois.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
Ship names: Belvliet, Charlois
European names: Swoll, Christoffel van; Redock, A; Onhuijs, Jacob; Cappele, B.H.O; Westpalm, N.C; Jense, G.S; Root, Claas; Beene, Hendrik; Sitter, D
Place names: Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 263-265 Oct. 3, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rekest van Pieter Pietersz om te worden benoemd tot koster van de Kasteelkerk in plaats van zijn overleden vader Pieter van Eymuy.
Document type: Rekest
European names: Mansdales, J.H; Swoll, Christoffel van; Pietersz, Pieter; Eymuy, Pieter van;
Place names: Nederlands India; Batavia; Casteel; Kasteelkerk
file 1197, folio 269-270, 272 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Rekest van David de Sitter van Rotterdam om zijn vrouw en kinderen te mogen laten overkomen naar Batavia.
Document type: Rekest
Ship names: Neptunis
European names: Mansdales, J.H; Swoll, Christoffel van; Sitter, David de
Place names: Nederlands India; Rotterdam; Batavia
file 1197, folio 273-273, 276 Oct. 2, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Verklaring van bekwaamheid voor het fluitschip 't Huys de Vlotter dat op Onrust ligt.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
Ship names: Huys de Vlotter
European names: Swoll, Christoffel van
Place names: Onrust; Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 277-280 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Bericht betreffende de bij de artillerie ontvangen handgranaten van diverse in 1718 aangekomen schepen.
Document type: Bericht
Ship names: Westerdijkshoorn; Lugtenberg; Wijnendaal; Huis ten Donk; Ouwerkerk
European names: Swoll, Christoffel van; Beijt, W.M
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Rotterdam; Hoorn; Enkhuijzen; Batavia; Casteel
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1197, folio 425-425, 428 Resolution Date: Oct. 11, 1718
Title: Rekest van Petrus Denyssen en Pieter Wijbers, als gemachtigden van de Raad Extra-ordinair Adriaan van de Stel, om laatstgenoemdes zoon Symon van der Stel naar Nederland te mogen vertrekken.
Document type: Rekest
European names: Denyssen, Petrus; Wijbers, Pieter; Stel, Adriaan van de; Stel, Symon van der
Place names: Nederland
file 1198, folio 17-18 1718 Resolution Date: 1718
Title: Rekst van Ary Cruz burger om zijn vrouws voorzoon Paulus Schoon te laten overkomen uit Nederland.
Document type: Rekest
European names: Cruz, Ary; Schoon, Paulus
Place names: Nederland
file 1198, folio 403-404, 409 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 25, 1718
file 944, folios 605-608
Title: Rekest van schipper Daniël van Staden om de nagelaten goederen van de overleden chirurgijn Pieter Cravoet te mogen meenemen naar Nederland om te geven aan diens weduwe.
Document type: Rekest
European names: Staden, Daniël van; Cravoet, Pieter
Place names: Nederland