Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Onrust. We found 15 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 741-742 Aug. 7, 1686 Resolution Date: Aug. 1686
file 900, folios 349-350
Title: Notitie van uit de kat Opmeer en andere bodems afgescheepte peper op Onrust en ter rede.
Document type: Notitie
Ship names: Opmeer
European names: Hurt, Anthonie
Place names: Onrust
file 1196, folio 1072-1073 1686 Resolution Date: Dec. 22, 1686
file 900, folios 573-581, 583
Title: Rekening van de pakhuizen en het eiland Onrust.
Document type: Rekening
Place names: Onrust
file 1197, folio 273-273, 276 Oct. 2, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Verklaring van bekwaamheid voor het fluitschip 't Huys de Vlotter dat op Onrust ligt.
Document type: Verklaring van bekwaamheid
Ship names: Huys de Vlotter
European names: Swoll, Christoffel van
Place names: Onrust; Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 391-391 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 7, 1718
file 944, folios 519-527
Title: Generale lijst van alle 25 schepen en 2398 manschappen op de rede en Onrust per 1 october 1718.
Document type: Rapport
Place names: Onrust
file 1198, folio 861-862, 864 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van het schip de Kiefhoek op Onrust en de nodige nieuwe grote mast.
Document type: Verklaring
Ship names: Kiefhoek
Place names: Onrust
file 1198, folio 865-866, 868 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van de fluit Meerhuysen op Onrust dat gekalfaat dient te worden.
Document type: Verklaring
Ship names: Meerhuysen
Place names: Onrust
file 1198, folio 869-870, 872 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van het jahct Wijnendaal op Onrust dat van binnen en buiten gekalfaat moet worden.
Document type: Verklaring
Ship names: Wijnendaal
Place names: Onrust
file 1199, folio 71-74 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Bouwtekening van de nieuwe kap van een huis van de baes van Onrust
Document type: Verslag
Place names: Onrust
file 1199, folio 539-542 May. 20, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Verklaring over de visitatie en inspectie 't schip Rijssel aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Rijssel
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Nederlands India; Onrust
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1200, folio 517-520 Jul. 26, 1720 Resolution Date: Aug. 2, 1720
file 948, folios 72-77
Title: Verklaring van manquementen van de fluyt Risdam liggende aan het eiland Onrust
Document type: Verklaring
Ship names: Risdam
Place names: Onrust
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 627-630 Aug. 8, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Verklaring betreffende diefstal op het schip Zuyderbeek liggende aan het eiland Onrust
Document type: Verklaring
Ship names: Zuyderbeek
Place names: Onrust
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 631-634 Aug. 8, 1720 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Verklaring van inspectie van het schip d'Kiefhoek liggende aan het eiland Onrust
Document type: Verklaring
Ship names: Kiefhoek
Place names: Onrust
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 365-368 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het schip Prattenburg, na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Prattenburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Walk, Cornelis van der; Brouwer; Zijl, Frans van; Baan, Christoffel; Santen, Baltus; Bogaart, Arij
Place names: Batavia; eiland Onrust
file 1201, folio 369-372 Feb. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van de fluyt Witsburgh na visitatie goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Witsburgh
European names: Zwaardecroon, Henric; Winter; Zijl, Frans van; Baan, Christoffel; Walk, Cornelis van der; Eman, Arent
Place names: Onrust; Batavia
file 1201, folio 539-540, 542 Oct. 12, 1720 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Verklaring van visitatie en inspectie van 't schip d'Elisabeth anno 1720 liggende aan het eiland Onrust
Document type: Verklaring
Ship names: Elisabeth
European names: Walk, Cornelis van der; Bogaart, A; Selick; Boouwers, D; Santen, Baltus van; Slijl, Frans van; Baan, Christoffel; Woningh, Gerrit
Place names: Onrust