Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Palembang. We found 36 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 155-156 1686 Resolution Date: Mar. 12, 1686
file 900, folios 116-119
Title: Rekest van lieutenant Lim Kinqua en enkele andere Chinezen inzake hun uitstaande schulden in Palembang bij Kiayi Damang.
Document type: Rekest
Asian names: Lim Kinqua
Place names: Palembang; Kiayi Damang
file 1196, folio 477-478 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Rekest van Khoupecko Chinees inzake zijn borgstelling voor enkele andere Chinezen met verzoek om met zijn gonting op Palembang te mogen handelen.
Document type: Rekest
Asian names: Khoupecko
Place names: Palembang
file 1196, folio 753-755 Jun. 20, 1684 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang betreffende het verzoek van Pangeran Diepa om een van zijn dienaren in Batavia uit de ketting te ontslaan.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Griffioen; Soussang; Oosterblocker
European names: Sabelaar, Willem; Jong, Hendrik de
Asian names: Pangeran Diepa; Moechgootje
Place names: Palembang; Batavia; Baca; Bantam; Toelongbauwang
file 1196, folio 757-759 Jul. 25, 1685 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang over twee geconfisceerde vaartuigen bij Bangka.
Document type: Extract resolutie(s)
Ship names: Griffioen
European names: Sabelaar, Willem; Jong, Hendrik de
Asian names: Naegoda; Pangong Agurgaale
Place names: Bangka; Palembang; Banca
file 1196, folio 761-762 Apr. 16, 1685 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Extract resolutie(s) missive van Resident Willem Sabelaar te Palembang over de aangehaalde roofvaartuigen.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Sabelaar, Willem; Jong, de
Asian names: Keey Maes Ranga Titadjiwa; Intje Batour
Place names: Palembang
file 1196, folio 763-764 1686 Resolution Date: Aug. 9, 1686
file 900, folios 366-368
Title: Translaat brief van Kiayi Maas Ranga Titadjiwa te Palembang inzake vijf van zijn Maleiers die door de Nederlanders van zijn gonting zijn gehaald en in arrest gesteld.
Document type: Brief
European names: Camphuys, Joannes
Asian names: Keey Maes Ranga Titadjiwa; Kiayi Maas Ranga Titadjiwa; Sounoang Raxanalla; Jutses Mangindoe; Ligang; Batova; Djatij; Panda
Place names: Palembang
file 1197, folio 189-190 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Memorie van ontvangen geschenken van Sultan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang de Patty tot Palembang aan de Hoge Regering.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Torant, Jacob
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang de Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 191-192 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Project wedergeschenken aan Sulthan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang de Paty te Palembangh.
Document type: Project wedergeschenken
European names: Torant, Jacob
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang de Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 281-284 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie betreffende de ontfangen diplomatieke geschenken in 6 maanden tijds.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J.E. van der; Houtuijn, J
Asian names: Radja Baroe; Radja Benglos; Pangerang Depatty; Sabandaar; Depatty Djaja; Onderkoning van Borneo; Radja Sarat
Place names: Nederlands India; Jambi; Palembang; Joahralongong; Borneo; Padang; Batavia; Casteel
file 1197, folio 349-350 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie van geschenken ontvangen van Sultan Ratoe en zijn rijksbestuurder Pangerang Depattt Anum te Palembang.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 351-351 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Project wedergeschenken wegen Mevrouw Generaals en de syahbandar aan [Pangerang Depatty Anum te] Palembang.
Document type: Project wedergeschenken
European names: Mevrouw Generaals
Asian names: Syahbandar; Pagerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 353-353 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Memorie van geschenken aan Mevrouw Generaals van Pangerang Depatty Anum te Palembang.
Document type: Memorie van ontvangen geschenken
European names: Mevrouw Generaals
Asian names: Pangerang Depatty Anum
Place names: Palembang
file 1197, folio 355-356 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Project wedergeschenken aan Sultan Ratoe en Pangerang De Patty te Palembang.
Document type: Project wedergeschenken
Asian names: Sultan Ratoe; Pangerang De Patty
Place names: Palembang
file 1197, folio 411-414, 416 Oct. 8, 1718 Resolution Date: Oct. 7, 1718
file 944, folios 519-527
Title: Brief van gecommitteerde over inheemse zaken Blocke over zijn discoursen met de Palembangse Pangerang Diepa Casouma.
Document type: Sententie
European names: Blocke, Barent
Asian names: Pangerang Diepa Casouma
Place names: Palembang
file 1198, folio 941-943 1718 Resolution Date: Dec. 30, 1718
file 944, folios 667-672
Title: Brief van [C. Blocke?] inzake een discours op het eiland Edam met de Palembangse pangeran Diepa Kasouma.
Document type: Brief
European names: Blocke, C
Asian names: Diepa Kasouma
Place names: Edam; Palembang
file 1199, folio 49-49, 52 Resolution Date: Apr. 9, 1720
Title: Rekening van geschenken door den Pangerang de Pattij of Rijxbestier der dog sig noemende Sulthan Ratou Anum tot Palembang te weten aan Gouverneur Generaal en d' Edele Heeren Raaden van Nederlands India
Document type: Project geschenken
Asian names: Pangerang de Pattij; Rijxbestier; Sulthan Ratou Anum
Place names: Palembang
file 1199, folio 167-170 Feb. 23, 1720 Resolution Date: Apr. 16, 1720
Title: Vendu-Rolle van de Palembangse aangehaalde goederen verkocht op den 13 april 1720
Document type: Rolle
Asian names: Soussang van Palembang
Place names: Palembang; Casteels Batavia
file 1199, folio 171-174 Apr. 13, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Inventaris Van d'aangehaalde goederen van Palembang
Document type: Inventaris
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B
Asian names: Soussang van Palembang
Place names: Palembang
file 1199, folio 199-202 Apr. 19, 1720 Resolution Date: Apr. 19, 1720
Title: Bericht van de opperkooplieden betreffende de prijs van de gedroogde wortel (Radix China)
Document type: Bericht
European names: Schuer, J.E. van der; Houtuijn, B; Castelijn, Frans
Asian names: Oeinwanko
Place names: Palembang; China
Notes: adressed to: Frans Castelijn, Directeur Generale;
file 1199, folio 535-538 May. 21, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Rapport van den Sabandaar aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon over vervoer van lijfeigenen een vaartuig tot Palembang
Document type: Rapport
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Coninge van Palembang
Place names: Nederlands India; Palembang