Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Preager. We found 1 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 249-272 1686 Resolution Date: Apr. 14, 1686
Title: Proclamatie dat de inwoners van de landen tussen de rivieren Karawang en Pamanukan (in 1677 bij contract door de Susuhunan aan de VOC gegeven) zich voortaan moeten houden aan de wetten, orders en bevelen uit Batavia, zonder aan andere autoriteiten (koningen, prinsen of regenten) tribuut te mogen sturen. Bij twisten tussen de Preanger regenten, zijn deze gehouden naar Batavia te komen. Last om van alle mensen onder hun gezag een namenlijst te maken.
Document type: Proclamatie
Asian names: Susuhunan
Place names: Rivier Karawang; Rivier Pamanukan; Batavia; Preager