Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Purmerent. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 177-178, 180 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht wegens de twee rijstmaten jongst per de Ellemeet van Ternate ontvangen.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Asian names: Zacharias Bintang
Place names: Nederlands India; Ternaten; Batavia; Purmerent
file 1198, folio 735-737, 738 Dec. 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rekest van de wegens schulden in gijzeling genomen tweede chirurgijn op het eiland Purmerent Gerrit Langenbagh om tijd om zijn crediteuren te betalen.
Document type: Rekest
European names: Langenbagh
Place names: Purmerent
file 1201, folio 98-101 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Lijst van alle soodanige goederen als opt Eijland Purmerent sijn berustende
Document type: Lijst
European names: Zwaardecroon, Henric; Wagemans; Wisbols, Isaack
Place names: Purmerent
file 1201, folio 103-106 Sep. 17, 1720 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Bericht betreffende de aangaande de overgave van het eyland purmerent aan den oppermrt. Willem Wageman anno 1720
Document type: Bericht
European names: Wageman, Willem; Zwaardecroon, Henric; Witbols, Isaack; Hilgers
Place names: Purmerent; Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 107-108 Sep. 17, 1720 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Notitie wegens de restanten van rantsoenen op t eijland purmerent
Document type: Notitie
European names: Zwaardekroon, Henric; Wagemans, Willem; Hilgers; Witbols, Isaack
Place names: Purmerent
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 421-422 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Bericht van 't leprosenhuijs op 't eijland Purmerent
Document type: Bericht
European names: Swaerdecroon, Henric; Costa, Frans de; Witbols, Isaack; Hilgers
Asian names: Cust, Flora van de
Place names: Purmerent
file 1201, folio 423-426 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van een visitatie van 't leproosenhuijs op 't eijland Purmerent
Document type: Verklaring
European names: Wagemans; Boogaard, J
Asian names: Costa, Florinde de
Place names: Purmerent
Notes: adressed to: Henric Swaerdecroon;