Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Sumatra. We found 16 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 247-247 Apr. 16, 1686 Resolution Date: Apr. 1686
Title: Advies van Anthony Hurdt en gecommitteerden inzake de vrije vaart op de westkust van Sumatra.
Document type: Notitie
European names: Hurdt, Antony
Place names: Sumatra's Westkust
file 1196, folio 389-397 May. 3, 1686 Resolution Date: May. 1686
file 900, folios 193-197
Title: Rapport door Anthoni Hurdt en Rijcklof van Goens aan de Hoge Regering over de condities waarop de vrije vaart na en van Sumatra's westkust zou kunnen worden toegestaan.
Document type: Rapport
European names: Hurdt, Anthoni; Goens, Rijcklof van
Place names: Sumatra's Westkust
file 1196, folio 455-456 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Rekest van de Chinese Kapitein Que Konqua om met zijn vaartuigen te mogen handelen op Sumatra's westkust.
Document type: Rekest
Asian names: Que Konqua
Place names: Sumatra's Westkust
file 1196, folio 461-462 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Rekest van nakhoda Lim Sinqua om op Sumatra's westkust te mogen handelen.
Document type: Rekest
Asian names: Nakhoda Lim Sinqua
Place names: Sumatra's Westkust
file 1196, folio 465-467 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Rekest van Lim Jacko, Chinees boedelmeester, om op Sumatra's westkust te mogen handelen.
Document type: Rekest
Asian names: Lim Jacko
Place names: Sumatra's Westkust
file 1196, folio 469-470 1686 Resolution Date: May. 28, 1686
file 900, folios 244-249
Title: Rekest van Lim Kinqua, lieutenant der Chinezen, om op Sumatra's westkust te mogen handelen.
Document type: Rekest
Asian names: Kim Kinqua
Place names: Sumatra's Westkust
file 1198, folio 443-446, 446 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Dec. 2, 1718
Title: Zaken betreffende de Westkust van Sumatra. Brief van A. Heinsius aan de Hoge Regering over de gebrekkige administratie in Padang.
Document type: Brief
European names: Heinsius, A
Place names: Westkust van Sumatra; Padang
file 1198, folio 447-448, 450 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Dec. 2, 1718
Title: Zaken betreffende de Westkust van Sumatra. Brief van A. Heinsius aan de Hoge Regering over hoe gebrekkig in Padang met het ongesmolten goud werd omgegaan in de boekhouding.
Document type: Brief
European names: Heinsius, A
Place names: Westkust van Sumatra; Padang
file 1198, folio 447-498 Sep. 1717 Resolution Date: Dec. 2, 1718
Title: Zaken betreffende de Westkust van Sumatra. Diverse ingekomen papieren wegens een onderzoek naar het tekort komende in de kas; tekort komende goederen; slaven.
Document type: Rapport
Place names: Westkust van Sumatra
file 1198, folio 471-487 1718 Resolution Date: 1718
Title: Rapport door gecommitteerden aan Abraham Patras, gezaghebber van Sumatra's Westkust inzake een onderzoek naar de boekhouding.
Document type: Rapport
European names: Patras, Abraham
Place names: Sumatra's Westkust
file 1199, folio 369-372, 378 Resolution Date: Apr. 30, 1720
Title: Bericht wegens de halte van het goud per de brigantijn de Hoop van Sumatras Westcust ontvangen
Document type: Bericht
Ship names: de Hoop
European names: Castelijn, Frans; Schuer, Johannes Everhard van der; Hoos, Jacobus; Heuk, Anthonie van der
Place names: Sumatra's Westkust
file 1199, folio 564-566 May. 22, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Monture en bemanning van de schepen en vaartuigen
Document type: Lijst
Ship names: Leijden; Mijnden; Belvliet; Voorburgh; Velserhooft; Nederhoven; 't Huijs te Foreest; Haaften; Geertruijd; Amphioen Kramer; 't Tweede Geluij; Weronama; Lijtsaamheijt
Place names: Coromandel; Bengalen; Sumatra's Westcust
file 1200, folio 197-200 Resolution Date: Jul. 9, 1720
Title: Rekest van Oeytonko Chinees voor permissie om terug te keren naar Padang
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Asian names: Oeytonko Chinees
Place names: Padang; Sumatra
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 597-600 Resolution Date: Jul. 12, 1720
Title: Memorie van Geschenken, geschenken voor Sumatrase Grooten aan Haar Hoog Edelhedens gesonden
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Sumatrase Grooten
Place names: Sumatra
file 1200, folio 601-604 Resolution Date: Aug. 12, 1720
file 948, folios 110-113
Title: Memorie van Geschenken project weder geschenken aan d'onderstaande grooten van Sumatras Wes Cust
Document type: Memorie van geschenken
Asian names: Sumatrase Grooten
Place names: Sumatra
file 1201, folio 659-659, 662 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Memorie van't meerder aangereekende op 't versonden Westcustgoud na Cormandel
Document type: Memorie
Ship names: Gamron
European names: Castelijn, Frans; Schuer, J. H. van der; Houtuyn
Place names: Coromandel; Sumatra; Leyden;