Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Tenga Pandas. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 301-304 Dec. 8, 1719 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Rekest namens de Heeren Heemraden betreffende de het stuk land genaamd Tenga Pandas, bijgaand een kleine schets van het gebied
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric
Place names: Nederlands India; Tenga Pandas
Notes: adressed to: Henric Zwaer de Croon, Gouverneur General;
file 1199, folio 305-313 Mar. 23, 1720 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Lispensier, Pieter; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 315-320 Dec. 18, 1717 Title: Extract uit de resolutie van den Heeren Heemraden betreffende de verdeling van het stuk land Tenga Pandas, bijgaand een kaartje van Compagnies land met de verdeling ingetekend
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Muller, Jan Hendrik; Quemuij, Hanibal van; Gravier, Batram; Loon, Cornelis van
Asian names: Corbij; Naija Wiesa; Japako
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 321-324 Jun. 25, 1695 Title: Extract uit de resolutie van de heeren Heemraden der Batavia Ommelanden betreffende de vrijleen van een groot stuk land aan Dain Matara
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Hoorn, Jan van; Saint Martin, Isaac de
Asian names: Dain Matara
Place names: Tenga Pandas; Batavia Ommelanden
file 1199, folio 325-328 Jul. 6, 1686 Title: Consumtie rekest en een caartje betreffende het stuk land dat Dain Matara in vrijleen krijgt
Document type: Tekening of kaart
European names: Outhoorn, Willem van; Hoorn, Joan van; Camphuijs, Joannes
Asian names: Dain Matara; Tanjong; Diogo Marindo
Place names: Tenga Pandas
file 1199, folio 329-332 Jul. 6, 1686 Title: Extract uit de Resolutie van de Heeren Heemraden van Batavia Ommelanden met daarin de gemaakte afspraken over het verdeelde land Tenga Pandas
Document type: Extract resolutie(s)
Asian names: Samij Wangsa; Pria Sengt; Nilla Wangsa; Nalla Praija
Place names: Tenga Pandas; Batavia
file 1199, folio 333-335 Apr. 24, 1720 Resolution Date: Apr. 26, 1720
Title: Caartje van 't compagnies land dat is verdeeld over diverse Javanen
Document type: Tekening of kaart
European names: Verleij, Bruno
Asian names: Billa Seraja; Wangsa Salinga; Jagul van Batavia; Nalla Praija; Jamij Wangsa; Praija; Nilla Wingsa
Place names: Tenga Pandas; Rheijn Tsjakon