Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Ternaten. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 9-10 Mar. 10, 1682 Resolution Date: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Title: Extract resolutie(s) uit de resoluties van Casteel Orange (Ternate) inzake dienstverband Andries Olofsz. Lofsang.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Pad, Robbertus; Lobs, Jacobus; Ackersdijk, Jacobus; Boting, Wilhelm; Gerbrandt; Hoorn, Pieter; Boudens, Abraham; Lofzang Olofsz. , Andries;
Place names: Castele Oranje; Batavia; Ternaten
file 1196, folio 667-670 Feb. 21, 1686 Resolution Date: Jul. 1686
Title: Attestatie van diverse opvarenden van de Helder ter requisitie van Jan de Haen.
Document type: Attestatie
Ship names: Helder
European names: Haen, Jan de; Michauls, Frederick; Hande, Claas d'; Rooswijk, Johannes; Rem, Jan; Cuyper, Jacob Lucas Roelant; Crayesteyn; Gijsbert van; Temmingh, Frans; Janz, Jan; Richault
Place names: Hoek van Hollandt; Gravenhage; Batavia; India; Ternaten; Caap de Bona; Caap
file 1197, folio 169-169, 171 Sep. 1, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht van het hoofd van het graanmagazijn inzake de per Ellemeet afgescheepte 100 lasten rijst die met de ordinaire rijstmaten (46 maten zijnde 230 gantangs) hardop zijn geteld bij inscheping.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Place names: Ternaten; Batavia
file 1197, folio 177-178, 180 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht wegens de twee rijstmaten jongst per de Ellemeet van Ternate ontvangen.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Asian names: Zacharias Bintang
Place names: Nederlands India; Ternaten; Batavia; Purmerent
file 1201, folio 729-1732 Oct. 23, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Rapport wegens 't onbequame buskruijt met 't jagt de Leijdstrigt uijt Ternaten aangebragt op den 23 october 1720
Document type: Rapport
Ship names: Leijdstrigt
European names: Castelijn, Frans; Gallard, J
Place names: Batavia; Ternaten