Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Vaderland. We found 17 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1196, folio 19-19 Jan. 31, 1686 Resolution Date: Feb. 1, 1686
file 900, folios 54-58
Title: Rekest van Gabriël van 't Wedde van Rotterdam om als boekhouder te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Hendrik Maurits
European names: Camphuys, Johannes; Wedde, Gabriël 't
Place names: Rotterdam; Vaderland
file 1196, folio 35-48 Dec. 28, 1685 Resolution Date: Feb. 8, 1686
file 900, folios 63-66
Title: Advies van raden Rijkloff van Goens en Marten Pit over de jaarlijkse retourschepen van Bengale, Coromandel, Madras, Ceilon, Malabar en Suratte naar Nederland.
Document type: Remonstrantie
European names: Goens, Rijkloff van; Pit, Marten
Place names: Bengale; Coromandel; Madras; Ceilon; Malabar; Suratte; Vaderland; Persia; Zeeland; Batavia; Amsterdam; Doorn; Enkhuijsen
file 1196, folio 89-89 Feb. 11, 1686 Resolution Date: Feb. 19, 1686
file 900, folios 77-82
Title: Extract resolutie(s) resolutie notulen kerkenraad inzake krankenbezoekers Cornelis van Brussel, Joost d'Outercourt, Joannes van Berckel, Coenraat Jansen en Isaac Dias.
Document type: Extract resolutie(s)
European names: Brussel, Cornelis van; Outercourt, Joost d'; Berckel, Joannes van; Jansen, Coenraat; Dias, Isaac; Danckersz, Jacob
Place names: Vaderland
file 1197, folio 151-151, 154 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Rekest van Johannes Jonck om zijn zoontje Willem Christiaen Jonck naar het vaderland te mogen sturen.
Document type: Rekest
European names: Jonck, Johannes; Jonck, Willem Christiaen;
Place names: Vaderland; Mansurije; Nederlands India
file 1197, folio 185-185 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Rekest van krankbezoeker Claes Wiltschut van Enkhuizen, die met 't Huys te Hemert voor de Kamer Enkhuizen uitkwam en op Banda diende, om te mogen repatriëren.
Document type: Rekest
Ship names: Huys te Hemert
European names: Wiltschut van Enkhuizen, Claes; Swoll, Christoffel van; Mansdale, J.H
Place names: Enkhuizen; Nederlands India; Vaderland; Banda
file 1197, folio 209-209, 212 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Augustus Brand bescheiden op de Standvastigheyd om bij het repatriëren van zijn familie twee slaven mee te mogen nemen naar het vaderland.
Document type: Rekest
Ship names: Standvastigheyd
European names: Brand, Augustus; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Vaderland; Nederlands India; Batavia
file 1197, folio 213-213 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rekest van Abraham Prien lieutenant van de Oostzijdse burgerij om op verzoek van opperchirurgijn Matthijs van Pene in Semarang, het zoontje Matthijs van Pene de Jonge ter opvoeding naar het vaderland te mogen laten gaan.
Document type: Rekest
European names: Prien, Abraham; Pene, Matthijs van; Pene de Jonge, Matthijs van; Mansdale, J.H; Swoll, Christoffel van
Place names: Oostzijde; Vaderland; Semarang; Nederlands India
file 1197, folio 241-241, 244 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Bericht betreffende de tekort bevondene gereetschappen op de aanbreng uit het vaderland sinds 1 maart 1718.
Document type: Bericht
Ship names: Neptunis; Vrieswijck
European names: Castelijn, Frans; Sibersma, Joan; Beeck, Willem van
Place names: Vaderland; Rotterdam; Hoorn; Batavia
file 1197, folio 245-245, 248 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Bericht betreffende de tekort bevondene gereetschappen op de aanbreng uit het vaderland sinds 1 maart 1718.
Document type: Bericht
Ship names: Vrieswijck
European names: Castelijn, Frans; Macane, J; Koeck
Place names: Vaderland; Batavia
file 1197, folio 249-253, 256 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Notie van hetgeen in de geldkamer berust aan verkregen geschenken (goudwerken, krissen en andere kostbare voorwerpen) die naar het vaderland gezonden zouden kunnen worden.
Document type: Notitie
Ship names: Langerak
European names: De bevere; Schuer, van der; B, Houtuijn
Asian names: Soesoehoenang; Coning van Bantam; Coning van Borneo; Pangerang Depatty; Radja Troeffang; Radja Parampoeang; Sultan Riaij; Coning van Boeij; Sourabayse Grooten; Coning van Candia; Pangerang Nallaningrat; Paducca Radja Crain Bouls Singo; Crain Sima; Radja Goa; Radja Bonij; Salang Lousa Danos Banda; Palembang Coning pangerang Depatty
Place names: Vaderland; Bantam; Borneo; Zambij; Padang; Bouij; Sourabaya; Thimor; Candia; Jambi; Goa; Macassa; Batavia; Casteel
file 1200, folio 619-622 Resolution Date: Aug. 13, 1720
file 948, folios 114-141
Title: Rekest van Roeloff Cleyn om permissie om zijn zoontje Johannes Cleyn en zijn vriend Claas Halshoorn naar het vaderland te senden met het schip de Lakeman
Document type: Rekest
Ship names: Lakeman
European names: Cleyn, Roeloff; Cleyn, Johannes; Halshoorn, Claas
Place names: Vaderland
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 189-192 Sep. 20, 1720 Resolution Date: Sep. 20, 1720
file 948, folios 274-283
Title: Monture en bemanningh van de suijker fluiten naar 't Vaderlant de scheepen naar Mocha en de scheepen naar Mallabaar
Document type: Monture
Place names: Mocha; Mallabaar; Vaderland
Notes: written by: Mansdale; adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 401-402 Oct. 8, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Rekest van Joanna Drabbe, dat zij genegen is haar andere soontje gen. Joan Noodt met de aanstaande retourboot na 't vaderland te versonden
Document type: Rekest
European names: Drabbe, Joanna; Zwaardecroon, Henric; Noodt, Joan
Place names: Vaderland
file 1201, folio 493-493 Title: Chinese tekst: vrij vertaald: Bericht betreffende de verplichting om in het bezit te zijn van een vergunning om dieren te slachten omdat anders een straf dreigt
Document type: Bericht
Place names: Vaderland
file 1201, folio 515-515 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende Daniel Visvliet die onlangs van de militie tot de penne is gechangeerd maar eigenlijk wil repatriëren naar het Vaderland
Document type: Rekest
Ship names: Barnevelt
European names: Zwaardecroon, Hendric; Visvliet, Daniel
Place names: Nederlands India; Amsterdam; Vaderland
file 1201, folio 557-557 Resolution Date: Oct. 15, 1720
file 948, folios 324-331
Title: Verzoek van sergant Barnardus de Jongh van 's Gravenhage om naar het vaderland te mogen repatriëren
Document type: Rekest
Ship names: Elisabeth
European names: Jongh, Barnardus de
Place names: s Gravenhage; Vaderland
file 1201, folio 643-643, 646 Oct. 18, 1720 Resolution Date: Oct. 18, 1720
file 948, folios 336-347
Title: Rekest van suppliant Anthony de Bordes aan Gouvenreur Generaal Henric Zwaar de Croon om naar het vaderland terug te mogen keren
Document type: Rekest
Ship names: Prattenburg
European names: Mansdale; Zwaar de Croon, Henric; Bordes, Anthony de;
Place names: Vaderland