Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Place name is Ziam. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 445-447 May. 7, 1720 Resolution Date: May. 7, 1720
Title: Brief aan Henric Zwaar de Croon over inspectie van twee vaartuigen uit Samarang
Document type: Rekest
European names: Zwaardecroon, Henric; Berg, Hans Frederik
Place names: Nederlands India; Batavia; Samarang; Malacca; Ziam
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal;
file 1199, folio 936-937 Jun. 21, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Lijst met gegevens van verschillende gespecificeerde schepen
Document type: Lijst
Ship names: Herstelde Leeuw; Rijssel; 't Huijs ten Donk; Slot Aldegonde; d'Anna Maria; Cats; 't Hoff niet altijd Somer; Haaxburgh; Limburg; Zanderhoeft; 't Huiijs ter Leede
Place names: Ceijlon; Bengalen; Ziam; Malacca
file 1201, folio 675-676, 678 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Memorie van 't minder aangereekende op de versondene Ducatons na Bengalen en Ziam
Document type: Memorie
Ship names: Ducatons
European names: Castelijn, Frans; Houtuijn; Schuer, J. H. van der
Place names: Bengalen; Ziam