Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Barnevelt. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 231-232, 238 Jun. 30, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Barnevelt; Luchtenburg; Vrieswijk; Huis ten Donk; Raadhuijs
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands-India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Limburg; Delft; Enkhuizen; Rotterdam; Batavia; Casteel
file 1197, folio 233-234, 240 Aug. 31, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel gedurende 6 maanden.
Document type: Memorie
Ship names: Waarde; Spiering; Generale Vreede; Margaretha; Westerdijkshoorn; D'vis; Rijssele; Engewormer; Huis ten Donk; Barnevelt; Kockengen; Neptunis
European names: Castelijn, Frans; Limburg
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Delft; Enkhuizen; Zeeland; Rotterdam; Casteel; Batavia
file 1200, folio 689-702 Jul. 18, 1720 Resolution Date: Aug. 20, 1720
file 948, folios 146-149
Title: Rekening Consumtie reeckeningh van 't schip Barnevelt van de Camer Amsterdam onder capitein Willem Kaat
Document type: Rekening
Ship names: Barnevelt
European names: Kaat, Willem
Place names: Amsterdam
Notes: signed by: De Verhoeven;
file 1201, folio 7-8, 14 Sep. 1, 1720 Resolution Date: Sep. 1, 1720
Title: Verklaring van het schip Barnevelt na nauwkeurige visitering goed bevonden
Document type: Verklaring
Ship names: Barnevelt
European names: Zwaardecroon, Henric; Boom, Stoffel; Delittel; Beene, Hendrik; Root, Claas
Place names: Batavia
file 1201, folio 515-515 Resolution Date: Oct. 11, 1720
file 948, folios 320-323
Title: Rekest betreffende Daniel Visvliet die onlangs van de militie tot de penne is gechangeerd maar eigenlijk wil repatriëren naar het Vaderland
Document type: Rekest
Ship names: Barnevelt
European names: Zwaardecroon, Hendric; Visvliet, Daniel
Place names: Nederlands India; Amsterdam; Vaderland
file 1201, folio 710-712 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Monture en bemanningh der retourschepen 1720
Document type: Monture
Ship names: Prattenburg; Elisabeth; Leijden; Mijnden; Barnevelt; Valkenisse; Steenhoven; Stantvastigheijt; Schotse Lorndrajer; Nesterack; Sleewijck; Terhorst; Rijndorf; Raadhuijs van Enkhuijzen