Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Borselen. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1200, folio 515-516 Aug. 2, 1720 Resolution Date: Aug. 2, 1720
file 948, folios 72-77
Title: Vendutie Vendu rol van 6 halve aamen caebje wijnen jongst pr. schip Borselen van Cabo de Goede Hoop aangebragt
Document type: Vendutie
Ship names: Borselen
Place names: Cabo de Goede Hoop
file 1201, folio 35-38 Sep. 1, 1720 Resolution Date: Sep. 6, 1720
file 948, folios 226-234, 235-236, 237-239
Title: Verklaring rakende de bequaam huyt van de scheepen van Borselen en 't huys Assenburg
Document type: Verklaring
Ship names: Borselen; 't Huijs Assenburg
European names: Zwaardecroon, Henric; Bogaart, Arij; Beene, Claas; Delittel, D; Root, Claas; Rieboek
Place names: Batavia
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 227-234 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Bericht weegens d'amunitien den alhier ten rheede leggende seeven 's Compagnies boodems, staande om van hier direct en over Mocha naar 't patria te navigeeren
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; de Lakeman; de Johanna; de Soetigheijt; Groenswaard; Borselen; 't huijs Assenburgh
European names: Swaardecroon, Henric; Gallart, J
Notes: adressed to: Hendric Zwaardecroon;
file 1201, folio 235-240 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Rapport van de bevindinge der gewennen trom en wapen goederen van de schepen De Lakeman, de Johanna, Loenderveen, de Soetigheijt, Groenswaard, 't huijs Assenburg en Borselen
Document type: Rapport
Ship names: De Lakeman; Johanna; Soetigheijt; Groenswaard; 't huijs Assenburg; Borselen; Loenderveen
European names: Swaardecroon, Henric; Gallart, J; Rijtgeldt, J
Place names: Batavia
file 1201, folio 346-346, 363 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Rapport van de bevindinge der geweeren trom en wapengoederen van de scheepen thuys Assenburg Borselen, de Lakeman, de Johanna, de Soetigheyt, Loenderveen, Groenswaart en de Samaritaaan
Document type: Rapport
Ship names: Assenburg; Borselen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Loenderveen; Groenswaart; Samaritaan
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 351-358 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Bericht betreffende de wegens de amunitien van oorloge van agtbare 'sCompagnie bodems staande om van hier direct, en over Mocha na het Patria te navigeeren op den 4te October anno 1720
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Groenswaard; Borselen; Assenburgh; Samaritaan
European names: Zwaardecroon, Henric; Gallart; Loon
Place names: Mocha; Patria