Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Cats. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 915-918 Jun. 18, 1720 Resolution Date: Jun. 21, 1720
Title: Verklaring Over rakende't Jagt Cats aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Cats
European names: Zwaar de Croon, Henric; Seijpe, Jan; Root, Claas; Beene, Hendric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 936-937 Jun. 21, 1720 Resolution Date: Jun. 25, 1720
Title: Lijst met gegevens van verschillende gespecificeerde schepen
Document type: Lijst
Ship names: Herstelde Leeuw; Rijssel; 't Huijs ten Donk; Slot Aldegonde; d'Anna Maria; Cats; 't Hoff niet altijd Somer; Haaxburgh; Limburg; Zanderhoeft; 't Huiijs ter Leede
Place names: Ceijlon; Bengalen; Ziam; Malacca
file 1200, folio 67-70 Jun. 29, 1720 Resolution Date: Jul. 2, 1720
Title: Notul van den 29 Juni 1720 concernerende het afleggen van den Eed der overleeden van de scheepen Cats en Witsburg wegens de te kort kominge der aangebragte noten musschaten uyt Banda
Document type: Notulen
Ship names: Cats; Witsburg
European names: Tolling, Laurents