Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Ellemeet. We found 4 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 161-168 1718 Resolution Date: Sep. 20, 1718
file 944, folios 487-489
Title: Extract uit een brief van Ternate betreffende het ondergewicht op 100 lasten rijs uit Batavia per het schip de Ellemeet.
Document type: Brief
Ship names: Ellemeet
European names: Jacob; Bollendorp; Bruynink, Hendrick; Cagias, Adriaan
Place names: Ternate; Batavia
file 1197, folio 169-169, 171 Sep. 1, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht van het hoofd van het graanmagazijn inzake de per Ellemeet afgescheepte 100 lasten rijst die met de ordinaire rijstmaten (46 maten zijnde 230 gantangs) hardop zijn geteld bij inscheping.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Place names: Ternaten; Batavia
file 1197, folio 177-178, 180 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 23, 1718
file 944, folios 490-496
Title: Bericht wegens de twee rijstmaten jongst per de Ellemeet van Ternate ontvangen.
Document type: Bericht
Ship names: Ellemeet
European names: Castelijn, Frans
Asian names: Zacharias Bintang
Place names: Nederlands India; Ternaten; Batavia; Purmerent
file 1198, folio 679-679 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van het schip Ellemeet.
Document type: Verklaring
Ship names: Ellemeet