Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Geertruijd. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 407-407 Apr. 22, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Brief betreffende de impotente krankzinnige vaandrager Cassimerus van Dorts
Document type: Brief
Ship names: Geertruijd
European names: Zwaardecroon, Henric; Bergman; Landtman, Pieter; Dorts, Cassimerus van
Place names: Samarang; Batavia
file 1199, folio 411-411 Apr. 20, 1720 Resolution Date: May. 3, 1720
Title: Ordonnantie voor de overheden van het schip Geertruijd om deze naar Batavia te laten zeijlen of verslepen
Document type: Ordonnantie
Ship names: Geertruijd
Place names: Samarang; Batavia
file 1199, folio 564-566 May. 22, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Monture en bemanning van de schepen en vaartuigen
Document type: Lijst
Ship names: Leijden; Mijnden; Belvliet; Voorburgh; Velserhooft; Nederhoven; 't Huijs te Foreest; Haaften; Geertruijd; Amphioen Kramer; 't Tweede Geluij; Weronama; Lijtsaamheijt
Place names: Coromandel; Bengalen; Sumatra's Westcust