Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Horstendaal. We found 5 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 229-230, 236 Sep. 29, 1718 Resolution Date: Sep. 27, 1718
file 944, folios 505-507
Title: Rapport betreffende de tekort bevondene goederen bij het openen van diverse vaten en kisten in de kleine winkel.
Document type: Rapport
Ship names: Spiering; Generale Vreede; Schellenberg; Margaretha; Barneveld; Doornik; Horstendaal; Westerdijkshoorn
European names: Sermento, Maria; Valck, Hendrik; Schuer, van der; B, Houtuijn
Place names: Nederlands-India; Patria; Batavia; Casteel; Amsterdam; Delft; Zeeland; Enkhuizen; Limburg
file 1200, folio 771-778 Aug. 22, 1720 Resolution Date: Aug. 23, 1720
file 948, folios 150-161
Title: Bericht betreffende de aangebragt lading met onbequame goederen pr. 't schip Horstendaal van Couchin
Document type: Bericht
Ship names: Horstendaal
European names: Castelijn, Frans; Duffels
Place names: Couchin; Batavia
file 1200, folio 779-780 Apr. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 23, 1720
file 948, folios 150-161
Title: Extract uyt de factuur van 't schip Horstendaal van Cochim
Document type: Extract
Ship names: Horstendaal
Place names: Cochim
file 1201, folio 75-78 Sep. 13, 1720 Resolution Date: Sep. 13, 1720
file 948, folios 248-257
Title: Rolle van 27 inlandse militairen die personeel horstendaal van Chirbon zijn geretourneerd
Document type: Rolle
Ship names: Horstendaal
European names: Castelijn, Frans
Place names: Chirbon; Batavia
file 1201, folio 741-744 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bemanning op het schip Vrijburgh en op het jaghtie de Schotse lorrendraaijer
Document type: Lijst
Ship names: Vrijburgh; Horstendaal; de Unie; Meerhuijsen; Meervliet; de Schotse Lorrendraaijer
European names: Blom, Cornelis Cornelisz; Bleeker, Pieter Nanning; Harlingen; Augustijn, Jan; Ginkel, Frans van
Place names: Hoorn; Amsterdam