Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Johanna. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 945-945 Dec. 29, 1718 Resolution Date: Dec. 30, 1718
file 944, folios 667-672
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van de fluit de Johanna dat gekalfaat moet worden.
Document type: Verklaring
Ship names: Johanna
file 1200, folio 465-468 Jul. 25, 1720 Resolution Date: Jul. 26, 1720
file 948, folios 48-61
Title: Bericht betreffende de aangelegd zuykerfluiten Loenderveen, d'Johanna, d'Soetigheyt, Groenswaart en Lakerman anno 1720
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; Johanna; Soetigheyt; Groenswaart; Lakerman
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 491-494 Jul. 30, 1720 Resolution Date: Aug. 2, 1720
file 948, folios 72-77
Title: Verklaring van zuyker fluyten Loenderveen de Johanna, de Lakerman, de Soetigheyt en Groenswaart
Document type: Verklaring
Ship names: Loenderveen; Johanna; Soetigheyt; Groenswaart; Lakerman
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1200, folio 681-688 Aug. 9, 1720 Resolution Date: Aug. 20, 1720
file 948, folios 146-149
Title: Rekening Consumtie reeckeningh van 't schip d'Johanna van de Camer Amsterdam verantwoord door schipper Abraham Nijkof en assistent Simon Drelincourt
Document type: Rekening
Ship names: Johanna
European names: Nijkof, Abraham; Drelincourt, Simon
Place names: Amsterdam
Notes: signed by: De Verhoeven;
file 1201, folio 235-240 Sep. 24, 1720 Resolution Date: Sep. 24, 1720
file 948, folios 284-289
Title: Rapport van de bevindinge der gewennen trom en wapen goederen van de schepen De Lakeman, de Johanna, Loenderveen, de Soetigheijt, Groenswaard, 't huijs Assenburg en Borselen
Document type: Rapport
Ship names: De Lakeman; Johanna; Soetigheijt; Groenswaard; 't huijs Assenburg; Borselen; Loenderveen
European names: Swaardecroon, Henric; Gallart, J; Rijtgeldt, J
Place names: Batavia
file 1201, folio 346-346, 363 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Rapport van de bevindinge der geweeren trom en wapengoederen van de scheepen thuys Assenburg Borselen, de Lakeman, de Johanna, de Soetigheyt, Loenderveen, Groenswaart en de Samaritaaan
Document type: Rapport
Ship names: Assenburg; Borselen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Loenderveen; Groenswaart; Samaritaan
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 351-358 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Bericht betreffende de wegens de amunitien van oorloge van agtbare 'sCompagnie bodems staande om van hier direct, en over Mocha na het Patria te navigeeren op den 4te October anno 1720
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Groenswaard; Borselen; Assenburgh; Samaritaan
European names: Zwaardecroon, Henric; Gallart; Loon
Place names: Mocha; Patria