Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Meervliet. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 397-400 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 8, 1720
file 948, folios 308-319
Title: Verklaring van het Jaght Meervliet anno 1720, na visitatie in half vergane staat bevonden, zal verkogt en verbrant werden
Document type: Verklaring
Ship names: Meervliet
European names: Zwaardecroon, Henric; Santen; Brouwer; Zijl, Frans van; Walk, Cornelis van der; Baan, Christoffel
Place names: Batavia
file 1201, folio 725-728 Oct. 23, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Verkoop van de rompen en scheepen Bredenhof en Meervliet
Document type: Verkoop
Ship names: Bredenhoff; Meervliet
European names: Dubbeldekop, Jacob Willem; Mansdale, Jasper van; Abeleven, Arnoldus
Asian names: Opie Baugria
Place names: Batavia
file 1201, folio 741-744 Oct. 25, 1720 Resolution Date: Oct. 25, 1720
file 948, folios 356-359
Title: Bemanning op het schip Vrijburgh en op het jaghtie de Schotse lorrendraaijer
Document type: Lijst
Ship names: Vrijburgh; Horstendaal; de Unie; Meerhuijsen; Meervliet; de Schotse Lorrendraaijer
European names: Blom, Cornelis Cornelisz; Bleeker, Pieter Nanning; Harlingen; Augustijn, Jan; Ginkel, Frans van
Place names: Hoorn; Amsterdam