Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Mijnden. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1199, folio 108-116 Apr. 10, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Verklaring over de toestand van de schepen Velserhooft en Mijnden aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Velserhooft; Mijnden; De Jordaan
European names: Zwaardecroon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 564-566 May. 22, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Monture en bemanning van de schepen en vaartuigen
Document type: Lijst
Ship names: Leijden; Mijnden; Belvliet; Voorburgh; Velserhooft; Nederhoven; 't Huijs te Foreest; Haaften; Geertruijd; Amphioen Kramer; 't Tweede Geluij; Weronama; Lijtsaamheijt
Place names: Coromandel; Bengalen; Sumatra's Westcust
file 1201, folio 710-712 Oct. 22, 1720 Resolution Date: Oct. 22, 1720
file 948, folios 348-355
Title: Monture en bemanningh der retourschepen 1720
Document type: Monture
Ship names: Prattenburg; Elisabeth; Leijden; Mijnden; Barnevelt; Valkenisse; Steenhoven; Stantvastigheijt; Schotse Lorndrajer; Nesterack; Sleewijck; Terhorst; Rijndorf; Raadhuijs van Enkhuijzen