Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Mossel. We found 6 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 67-71, 74 Sep. 24, 1718 Resolution Date: Oct. 28, 1718
file 944, folios 561-565
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip de Mossel.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Mossel
file 1197, folio 115-117 Sep. 16, 1718 Resolution Date: Sep. 16, 1718
file 944, folios 472-484
Title: Rekest van de Chinees Tiong Tjayko met nog 18 andere Chinezen en 3 Javanen, alle inwoners van Banten, door de fluit de Mossel opgebracht.
Document type: Rekest
Ship names: Mossel
Asian names: Chinees Tiong Tjayko
Place names: Banten
file 1198, folio 191-191, 194 Nov. 5, 1718 Resolution Date: Nov. 11, 1718
file 944, folios 579-583
Title: Attestatie wegens de tekort bevonden ammunitie op het schip de Mossel.
Document type: Attestatie
Ship names: Mossel
file 1198, folio 681-681 Dec. 15, 1718 Resolution Date: Dec. 16, 1718
Title: Verklaring wegens de goede technische staat van de fluit de Mossel.
Document type: Verklaring
Ship names: Mossel
file 1199, folio 249-252 Apr. 23, 1720 Resolution Date: Apr. 23, 1720
Title: Rekest namens Justus Wedding aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon betreffende aanstelling tot ziekentrooster in het Quartier in Batavia
Document type: Rekest
Ship names: Mossel
European names: Wedding, Justus; Zwaardecroon, Henric
Place names: India
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1200, folio 355-358 Jul. 16, 1720 Resolution Date: Jul. 16, 1720
file 948, folios 10-21, 6-9
Title: Rapport van naar Persia verzonden schepen, Limburg, Gamron; Westhoven, Abbekerk; Mossel Prins Eugenius en
Document type: Rapport
Ship names: Limburg; Gamron; Westhoven; Abbekerk; Mossel; Prins Eugenius
Place names: Persia
Notes: signed by: Houtuyn;