Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Samaritaan. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 346-346, 363 Oct. 1, 1720 Resolution Date: Oct. 1, 1720
file 948, folios 302-307
Title: Rapport van de bevindinge der geweeren trom en wapengoederen van de scheepen thuys Assenburg Borselen, de Lakeman, de Johanna, de Soetigheyt, Loenderveen, Groenswaart en de Samaritaaan
Document type: Rapport
Ship names: Assenburg; Borselen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Loenderveen; Groenswaart; Samaritaan
Notes: adressed to: Henric Zwaardecroon;
file 1201, folio 351-358 Oct. 2, 1720 Resolution Date: Oct. 2, 1720
Title: Bericht betreffende de wegens de amunitien van oorloge van agtbare 'sCompagnie bodems staande om van hier direct, en over Mocha na het Patria te navigeeren op den 4te October anno 1720
Document type: Bericht
Ship names: Loenderveen; Lakeman; Johanna; Soetigheyt; Groenswaard; Borselen; Assenburgh; Samaritaan
European names: Zwaardecroon, Henric; Gallart; Loon
Place names: Mocha; Patria