Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Schoonouwen. We found 7 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1201, folio 121-121 Jul. 26, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Verzoek van het schip Schoonouwen door de Hendrik Wolfraad koopman
Document type: Verzoek
Ship names: Schoonouwen
European names: Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit
Notes: adressed to: Hendrik Zwaardecroon;
file 1201, folio 123-123 Dec. 12, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Verklaring over obligatie van tweehonderd en zestig realen van agten betreffende de verblijven van het schip Schoonouwen
Document type: Verklaring
Ship names: Schoonouwen
European names: Bal, Christoffel; Lange, Hendrik de; Timmerman, M
file 1201, folio 125-125 Jul. 26, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Verklaring van den stuurman Christoffel Bal aan den Sr. Abdala van het schip Schoonouwen
Document type: Verklaring
Ship names: Schoonouwen
European names: Bal, Christoffel; Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit
file 1201, folio 127-128 Nov. 7, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract over aankomst van het schip Schoonouwen op Cormandel
Document type: Extract
Ship names: Schoonouwen
European names: Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard
Place names: Cormandel; Nagapatnam
file 1201, folio 133-134 Aug. 20, 1713 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract uyt een briff gesz. door haar Edeles den Gouverneur Generaal ende de Raden van India tot Batavia aan de ondercoopleiden Christiaan van Vrijberghe, Joannes Evertsz: en Jonathan Gerlet Residenten in Mocha
Document type: Extract
Ship names: Schoonouwen
European names: Vrijberghe, Christiaan van; Evertsz, Joannes; Gerlet, Jonathan
Place names: Mocha
file 1201, folio 135-142 May. 21, 1712 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Extract uyt een geschreven door haar edeles den Gouverneur Generaal ende de Raden van India tot Batavia aan de Gouverneur Daniel Bernard den Raad tot Nagapatnam
Document type: Extract
Ship names: Schoonouwen
European names: Bernard, Daniel
Asian names: Abdulla
Place names: Nagapatnam
file 1201, folio 143-146 Jul. 27, 1711 Resolution Date: Sep. 17, 1720
file 948, folios 258-263
Title: Bericht van schip Schoonouwen over negotie met Arabische koopmannen
Document type: Bericht
Ship names: Schoonouwen
European names: Bal, Christoffel; Pappelaar, Philip; Wolfraad, Hendrik; Brand, Gerard; Verburg, Gerrit