Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Velserhooft. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1198, folio 769-769, 772 Dec. 17, 1718 Resolution Date: Dec. 20, 1718
file 944, folios 644-650
Title: Rapport wegens het in zee geworpen vlees en spek per Velserhooft van Malakka gebracht.
Document type: Rapport
Ship names: Velserhooft
Place names: Malakka
file 1199, folio 108-116 Apr. 10, 1720 Resolution Date: Apr. 12, 1720
Title: Verklaring over de toestand van de schepen Velserhooft en Mijnden aan den Gouverneur Generaal Henric Zwaar de Croon
Document type: Verklaring
Ship names: Velserhooft; Mijnden; De Jordaan
European names: Zwaardecroon, Henric
Notes: adressed to: Henric Zwaar de Croon, Gouverneur Generaal ;
file 1199, folio 564-566 May. 22, 1720 Resolution Date: May. 24, 1720
Title: Monture en bemanning van de schepen en vaartuigen
Document type: Lijst
Ship names: Leijden; Mijnden; Belvliet; Voorburgh; Velserhooft; Nederhoven; 't Huijs te Foreest; Haaften; Geertruijd; Amphioen Kramer; 't Tweede Geluij; Weronama; Lijtsaamheijt
Place names: Coromandel; Bengalen; Sumatra's Westcust