Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Wendela. We found 2 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 51-56, 58 Oct. 24, 1718 Resolution Date: Oct. 25, 1718
file 944, folios 554-560
Title: Consumptierekening en korte sterkte van het schip Wendela voor de Kamer Amsterdam.
Document type: Consumptierekening
Ship names: Wendela
Place names: Amsterdam
file 1198, folio 19-20, 22 Oct. 25, 1718 Resolution Date: Oct. 1718
Title: Besluit om schipper Etman en boekhouder Mattheüs Verburgt van de fluit Wendela onder eed te ondervragen over de deugdelijkheid van de contante uitgaven vermeld op de consumptierekening.
Document type: Extract resolutie(s) Hoge Regering
Ship names: Wendela
European names: Etman; Verburgt, Mattheüs