Search Appendices Resolutions

In the database below you can search in the database of document descriptions. It should be noted that the document descriptions are in Modern Dutch spelling and not in Old Dutch: ‘rekest’ and not ‘request’, for instance. The database also includes the ‘resolution date’. This may be a different date then the date of the document itself. The ‘resolution date’ refers to the date of the meeting of the Supreme Government, and the date of the General Resolutions of Batavia Castle. See Resolutions.

You searched for: Ship name is Wijnendaal. We found 3 results. hide search form

Archive Reference Document Date Description
file 1197, folio 277-280 Oct. 1, 1718 Resolution Date: Oct. 4, 1718
file 944, folios 511-518
Title: Bericht betreffende de bij de artillerie ontvangen handgranaten van diverse in 1718 aangekomen schepen.
Document type: Bericht
Ship names: Westerdijkshoorn; Lugtenberg; Wijnendaal; Huis ten Donk; Ouwerkerk
European names: Swoll, Christoffel van; Beijt, W.M
Place names: Nederlands India; Patria; Amsterdam; Zeeland; Rotterdam; Hoorn; Enkhuijzen; Batavia; Casteel
file 1198, folio 439-441, 442 Nov. 1718 Resolution Date: Nov. 29, 1718
file 944, folios 609-612
Title: Rekest van schipper Jan Lourens van der Hooge en boekhouder Pieter Nieuwenhuys van het schip Wijnendaal om geëxcuseerd te mogen worden van de betaling van het ondergewicht op de pepperzakken.
Document type: Rekest
Ship names: Wijnendaal
European names: Lourens, Jan; Nieuwenhuys, Pieter
file 1198, folio 869-870, 872 Dec. 22, 1718 Resolution Date: Dec. 23, 1718
file 944, folios 651-661
Title: Verklaring wegens de goede staat van het jahct Wijnendaal op Onrust dat van binnen en buiten gekalfaat moet worden.
Document type: Verklaring
Ship names: Wijnendaal
Place names: Onrust